Επιχειρήσεις

Απαντήσεις της Attica Group στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα που μιλά για πώληση του ακτοπλοϊκού στόλου της Attica Group, απαντά η εταιρία.

Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως "κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα του τύπου που αναφέρεται σε «συμφωνία για την πώληση του ακτοπλοϊκού στόλου της Attica Group», η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει ότι συμφωνίες με αντικείμενο τις εκδομένες μετοχές της εταιρείας αφορούν τους μετόχους, οι οποίοι προβαίνουν στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό κάθε φορά που συντρέχει περίπτωση".