Επιχειρήσεις

Απαντήσεις ΟΤΕ σχετικά με το πρόστιμο από το ΑΠΔΠΧ


Απάντηση σχετικά με τα δύο πρόστιμα, συνολικού ύψους 400.000 ευρώ, για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, που του επέβαλλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έδωσε ο ΟΤΕ.

Ακολουθεί η επίσημη θέση του Ομίλου: "Σχετικά με τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ διευκρινίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις επρόκειτο για συστημικό πρόβλημα, που αφορούσε πολύ περιορισμένες κατηγορίες συνδρομητών κι έχει επιλυθεί.

Στη μια περίπτωση επηρεάστηκαν συνδρομητές που έκαναν ακύρωση αιτήματος φορητότητας και το σύστημα δεν τους επανέντασσε αυτόματα στο Μητρώο του αρ. 11 και στη δεύτερη, συνδρομητές που δεν μπόρεσαν να εξαιρεθούν ηλεκτρονικά από την παραλαβή newsletter.

Όπως σημειώνεται και στις σχετικές αποφάσεις: «η Αρχή δέχεται ότι το συμβάν δεν οφείλεται σε δόλο του υπευθύνου επεξεργασίας και ότι μόλις ο υπεύθυνος επεξεργασίας το πληροφορήθηκε από την Αρχή ενήργησε για την επανόρθωση της παράβασης, συνεργαζόμενος μαζί της».

Για τον Όμιλο ΟΤΕ, ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα", καταλήγει ο ΟΤΕ.

Διαβάστε επίσης