Αγορές

Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ


Μικρότερο ήταν το επιτόκιο, σε σχέση με τη δημοπρασία του Μαρτίου, που άντλησε, σήμερα, το Δημόσιο, από την έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας, λαμβάνοντας το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ

Όπως τονίζει ο ΟΔΔΗΧ στην έκδοση εντόκων γραμματίων ύψους 625 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν προσφορές 1,421 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,27 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,47%.

Μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στις 12 μ.μ., μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην δημοπρασία Μαρτίου, ο συντελεστής κάλυψης άγγιξε το 1,91 και το επιτόκιο βρέθηκε στο 0,95%.