Οικονομία

Αντλεί 1,138 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια εξάμηνων ο ΟΔΔΗΧ


Στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το συνολικό ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η απόδοση διατηρήθηκε αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και διαμορφώθηκε στο 0,85%, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.150 εκατ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 875 εκατ. ευρώ κατά 1,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, ήτοι 875 εκατ. ευρώ, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, στις 12 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.