Οικονομία

Άνοδος στον δείκτη μισθολογικού κόστους α’ τριμήνου του 2019


Αύξηση κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και σε ετήσια βάση ο δείκτης μισθολογικού κόστους που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο δείκτης μισθολογικού κόστους του Α΄ τριμήνου 2019, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 0,5% έναντι αύξησης 4,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017.

Παράλληλα, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2019, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 1,8% έναντι αύξησης 5,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2019, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 0,3% έναντι αύξησης 4,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης είναι αναθεωρημένος με το νέο έτος βάσης, το οποίο είναι το 2016, σύμφωνα με τον Κανονισμό 450/2003 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.