Επιχειρήσεις

Άνοδος 42,4% στα καθαρά κέρδη του 2018 για την Φουρλής


Πωλήσεις που άγγιξαν τα € 448,5 εκατ., έναντι € 434,1 εκατ. το 2017, όντας δηλαδή αυξημένες κατά 3,3%, επέτυχε ο Όμιλος FOURLIS για το 2018.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 44,3 εκατ. έναντι € 41,8 εκατ. το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Τα κέρδη προ φόρων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ανήλθαν σε € 18,5 εκατ. έναντι κερδών € 14,5 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 27,1%.

Έτσι τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 14,3 εκατ. αυξημένα κατά 42,4% σε σχέση με το 2017 (€ 10,0 εκατ.).

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 296,7 εκατ. το 2018 αυξημένες κατά 1,8% σε σχέση με το 2017 (€ 291,3 εκατ.).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2018 αυξήθηκαν κατά 0,6%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 4,1% συγκρινόμενες με το 2017.

Το EBITDA ανήλθε στα € 32,1 εκατ. έναντι € 31 εκατ. το 2017 ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 15,8 εκατ. έναντι κερδών € 13,8 εκατ. το 2017.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας.

Επίσης λειτουργούν 8 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και τρία στην Βουλγαρία (Βάρνα, Μπουργκάς και Πλόβντιβ). Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το 2018 ανήλθαν στα € 151,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με το 2017 (€ 142,7 εκατ.)

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,5%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 2,7%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 13,5 εκατ. αυξημένο κατά 14,1% σε σχέση με το 2017 (€ 11,9 εκατ.).

Επίσης τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση στα € 3,9 εκατ. έναντι κερδών € 1,9 εκατ. το 2017. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 132 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 8 στη Βουλγαρία και 5 στην Κύπρο.

Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.