Επιχειρήσεις

Ανοδικά τα μεγέθη του ομίλου Fourlis


Ενισχυμένα εμφανίζονται τα μεγέθη του ομίλου Fourlis εν μέσω προκλήσεων σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι πωλήσεις του ομίλου το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά 3,8%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 325,8 εκατ. ευρώ έναντι 313,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 26,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 213,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 2,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (207,9 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 5,7%, συγκρινόμενες με το εννεάμηνο του 2017. Το EBITDA ανήλθε στα 20,3 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 8,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,4 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2017.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν επτά σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και δύο στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Σύντομα, θα λειτουργήσει το νέο σημείο παραγγελιοληψίας στο Πλόβντιβ Βουλγαρίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρεις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

+6,5% οι πωλήσεις για τα Intersport

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις, στο εννεάμηνο του 2018, παρουσίασαν αύξηση κατά 6,5%, στα 112,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017 (105,8 εκατ. ευρώ).

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,9%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 1,9%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία, να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.

Το EBITDA για το σύνολο της δραστηριότητας λιανικής αθλητικών ειδών ανήλθε στα 9,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 14,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (7,9 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων το εννεάμηνο του 2018 παρουσίασαν αύξηση στα 1,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

 

Διαβάστε επίσης