Οικονομία

Ανοδικά οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο


Αύξηση 7,4% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο του 2018, σε σύγκριση με το 2017. 

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  1. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 5,9%, και
  2. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 12,3%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τον Αύγουστο 2018 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2018 παρουσίασε αύξηση μόλις 0,1%. 

Άξιο αναφοράς είναι πως τον Αύγουστο του 2017 είχε σημειωθεί, στον εν λόγω δείκτη, αύξηση 4,1% σε ετήσια και 0,9% σε μηνιαία βάση.