Αγορές

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank


Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε να ανασταλεί από σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank και της εταιρείας "Ξυλεμπορία" (Interwood)

Ως αιτία αναστολής για την Attica Bank αναφέρεται ότι δεν δημοσιοποίησε εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας ετήσια οικονομική έκθεσης για τη χρήση 2020

Η αναστολή επιβάλλεται για 10 ημέρες. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται επίσης τα παράγωγα προϊόντα και ο δανεισμός επί αυτής της μετοχής.

Για την "Ξυλεμπορία"  αναφέρεται ότι μετά την ανακοίνωση της εταιρίας περί μη δυνατότητας έγκαιρης δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της για τη χρήση 2020, δεν διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της.

Η αναστολή επιβάλλεται έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020

Διαβάστε επίσης