Άμυνα & Διπλωματία

Αναστέλλεται η άδεια ορκωμοσίας νεοσυλλέκτων


Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του COVID 19 στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναστέλλεται η χορήγηση άδειας ορκωμοσίας 15 ημερών στους νεοσύλλεκτους οπλίτες θητείας, η οποία θα ληφθεί υπόψη στη συνολική τους υπηρεσία με απόλυση τους 15 ημέρες ενωρίτερα της καθορισμένης, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΕΘΑ.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία τους, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας θα λάβουν Φύλλο Πορείας για να παρουσιαστούν στις μονάδες τους.