Οικονομία

Ανασκόπηση του ΟΟΣΑ για τα μελλοντικά ζητήματα διακυβέρνησης αναμένει το ΥΠΟΙΑΝ


Στην άτυπη Υπουργική Σύνοδο για την Συνοχή, που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι στις 11 και 12 Απριλίου, συμμετείχε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης.

Κατά την παρέμβασή του ο υφυπουργός Οικονομίας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός υποστηρικτής της πολιτικής συνοχής, καθώς αυτή η πολιτική απέδειξε τη σημασία και την αναγκαιότητά της με την πάροδο των ετών και συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση και τον περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επισήμανε, επίσης, ότι η πολιτική συνοχής κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μείωσε τις επιπτώσεις και γι’ αυτό το λόγο, τόνισε: «μια πιθανή μείωση των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής οδηγεί σε λιγότερη χρηματοδότηση για τα κράτη μέλη που την χρειάζονται περισσότερο».

Αναφορικά με τους πόρους για τη συνοχή, υπογράμμισε: «με αυτό τον τρόπο, η θέση μας είναι ότι οι μελλοντικοί πόροι της πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού» ενώ για τις θεματικές προτεραιότητες ανέφερε ότι αυτές θα πρέπει να καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Για στην πολιτική συνοχής μετά το 2020 ο κ. Γιαννακίδης σημείωσε ότι  «θα πρέπει να παραμείνει εστιασμένη στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Τα κοινωνικά προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και γι αυτό υποστηρίξαμε από την αρχή σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής για τη συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στον στόχο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα».

Σε ότι αφορά στις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης ο κ. Γιαννακίδης έκανε γνωστό στους εκπροσώπους των υπόλοιπων αντιπροσωπειών ότι το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας έχει ήδη αναθέσει στον ΟΟΣΑ μια ανασκόπηση για τις προτεραιότητες και τα ζητήματα διακυβέρνησης της επόμενης περιόδου προγραμματισμού και ότι οι εσωτερικές διαβουλεύσεις μεταξύ των σχετικών φορέων ξεκινάνε τις επόμενες ημέρες.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξη κατέληξε στην παρέμβασή του λέγοντας ότι η ελληνική πλευρά υιοθετεί το μήνυμα της Ρουμανικής Προεδρίας «Η συνοχή, μια κοινή ευρωπαϊκή αξία», επειδή «πιστεύουμε ότι οι στόχοι μιας νέας πολιτικής συνοχής, πιο έξυπνης, πιο οικολογικής, πιο συνδεδεμένης μεταξύ των κρατών - μελών, πιο κοινωνικής και πλησιέστερης προς τους Ευρωπαίους πολίτες, μπορεί να αποτελέσει στήριγμα της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και της μελλοντικής στρατηγικής ατζέντας.