Τράπεζες

Αναπροσαρμογές επιτοκίων από τη Eurobank


Η Eurobank προβαίνει σε αναπροσαρμογές επιτοκίων οι οποίες θα ισχύσουν από Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η τράπεζα και οι αλλαγές έχουν ως ακολούθως: 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται κατά  0,07  της μονάδας (7 μονάδες βάσης) κατά μέσον όρο.

ΔΑΝΕΙΑ 

Το επιτόκιο Ανοιχτού Δανείου Καταναλωτικής Πίστης μειώνεται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης).

Η αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.