Τράπεζες

Ανάληψη καθηκόντων Acting General Manager στην Πειραιώς Factoring


Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς γνωστοποίησε ότι η Στυλιανή Γοναλάκη αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα Acting General Manager στην Πειραιώς Factoring ΑΕ.

Η κ. Γοναλάκη, η οποία εντάχθηκε στον Όμιλο Πειραιώς τον Μάρτιο του 2013, διαθέτει εμπειρία 29 ετών στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα, με τα τελευταία 6 χρόνια να διατελεί Διευθύντρια στο Non Core Business Restructuring Portfolio.

Η ίδια είναι απόφοιτος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.