Τράπεζες

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων της Πειραιώς


Νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με έναν αριθμό μικτών μισθών, ο οποίος προσδιορίζεται με κριτήρια, όπως η ηλικία, το εύρος χρόνου υπηρεσίας, η μονάδα, ο ρόλος καθώς και η γεωγραφική περιοχή απασχόλησης. Επίσης, πριμοδοτούνται οι αιτήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 11/11/20.

Όπως έγραψε το «Σin» τα βασικά οικονομικά κίνητρα του προγράμματος είναι τα εξής: 

Ηλικιακά 

  • Κάτω των 39 ετών, 20 μηνιαίοι μισθοί
  • 40-49 ετών, 30 μηνιαίοι μισθοί 
  • 50-55 ετών, 38 μηνιαίοι μισθοί 
  • Άνω των 56 ετών, 45 μηνιαίοι μισθοί 

Προϋπηρεσία 

Τα παραπάνω ποσά-πρόκειται για μικτούς μηνιαίους μισθούς- προσαυξάνονται βάσει του χρόνου προϋπηρεσίας ως εξής:

  • Για μέχρι 10 έτη, +8%
  • Για 11-20 έτη, +10%
  • Για 21 και πάνω έτη, +15%

Καταστήματα-τέκνα 

Το προσωπικό που εργάζεται στο δίκτυο καταστημάτων και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες λαμβάνει 20% επιπλέον στα ποσά που προκύπτουν από τα παραπάνω κίνητρα βάσει της ηλικίας και της προϋπηρεσίας, για να αποχωρήσει. 

Αν δε, οι τραπεζοϋπάλληλοι εργάζονται σε ένα από τα 25 καταστήματα της Πειραιώς, που πρόκειται να κλείσουν έως τα τέλη Νοεμβρίου, θα λάβουν 2 επιπλέον μηνιαίους μισθούς. Δύο επιπλέον μισθοί προβλέπονται και για τους εργαζόμενους σε  περιφέρειες με πλεονάζον προσωπικό πχ Γρεβενά. 

Τέλος, ένας πρόσθετος μισθός προβλέπεται για κάθε τέκνο υπαλλήλου της Πειραιώς που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. 

Για όσους εργαζόμενους επιθυμούν να διερευνήσουν διαφορετικές επιλογές επαγγελματικής συνέχειας, η τράπεζα, σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, σχεδίασε προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση νέας επιχείρησης, ενώ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα ‘Window to Market' με στόχο να φέρει σε απευθείας επαφή τους εργαζόμενους με εταιρείες που αναζητούν στελεχιακό δυναμικό. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ‘Brokerage', παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με εναλλακτικά δίκτυα τρίτων για την προώθηση προϊόντων της τράπεζας.

Για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος της τράπεζας καθώς και η αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών των Προγραμμάτων EAPs (Employee Assistance Programs), διατηρούνται για τα επόμενα 5 έτη.

Το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης έχει ισχύ από σήμερα Παρασκευή 30/10/2020, έως και την Τετάρτη 18/11/2020.

 

Διαβάστε επίσης