Ασφαλιστική Αγορά

Ανακλήθηκε η άδεια της Alpha Insurance


Την άδεια λειτουργίας της δανέζικης Alpha Insurance ανακάλεσε οριστικά η εποπτική αρχή της χώρας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority), όπως αναφέρεται σε νεότερη ενημέρωση.

"Στην Ελλάδα, όπου η ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τον προγραμματισμό πληρωμής των ζημιών μπορούν να απευθύνονται στον ειδικό αντιπρόσωπο Eurostatus Ασφάλειες ΑΕ (τηλ. 216-4004100, fax 216- 4004198, e-mail: contact@eurostatus.gr)", αναφέρει σε ανακοίνωση της η Τράπεζα της Ελλάδος