Ελλάδα

Αναφορές ΜΚΟ για τις επαναπροωθήσεις, στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ


Κοινή δήλωση και λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις καταγγελίες για επαναπροωθήσεις απέστειλαν έξι μη κυβερνητικές οργανώσεις, στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών.

Οι οργανώσεις εκφράζουν «τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με το φαινόμενο που αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό από τον Μάρτιο του 2020 και συνιστά άμεση παραβίαση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου».

Στην αναλυτική έκθεση παρουσιάζουν μαρτυρίες, αναφορές περιστατικών και υπομνήματα σε ελληνικά και διεθνή όργανα από το 2017 ως το 2020, ενώ καταγγέλλουν ότι η Ελλάδα «δεν διεξήγαγε ποτέ αποτελεσματική έρευνα σχετικά με τους πολυάριθμους ισχυρισμούς, εκθέσεις, μαρτυρίες και ποινικές καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις, ούτε στο επίπεδο του δικαστικού συστήματος ούτε στο επίπεδο ανεξάρτητων αρχών ή μηχανισμών».

Την κοινή δήλωση συνυπογράφουν οι 'Αρσις, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, HIAS Ελλάδας, HumanRights360 και Refugee Support Aegean.