Αγορές

Αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η ΕΚΤ


Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα, σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Tα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά μέχρι το τέλος του 2019.

Παράλληλα  η ΕΚΤ ανακοίνωσε νέες δράσεις χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από το Σεπτέμβριο και έως το Μάρτιο του 2021 θα διενεργούνται νέες νέες δράσεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO-ΙΙΙ).

Οι νέες δράσεις θα βοηθήσουν να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών και η ήπια μετάβαση της νομισματικής πολιτικής. 

Η Τράπεζα επίσης θα συνεχίσει να επανεπενδύει το σύνολο των εσόδων από τα ομόλογα που ωριμάζουν και έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγορών ομολόγων (APR) για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, μετά και τη χρονική στιγμή της πρώτης αύξησης επιτοκίων και για όσο χρειαστεί ώστε να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας. 

Διαβάστε επίσης