Τράπεζες

Alpha Bank: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας επί θύραις


Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού της Alpha Bank αναμένεται να ανακοινωθεί, ενδεχομένως και εντός της ημέρας.

Στόχος της νέας εθελουσίας είναι η αποχώρηση 300 εργαζόμενων, κυρίως από τις κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο του προσωπικού (πλην εξαιρέσεων λίγων διευθύνσεων).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οικονομικά κίνητρα για την αποχώρηση θα προσαυξάνονται με ηλικιακά κριτήρια, ενώ για τους εργαζόμενους στις κεντρικές υπηρεσίες θα προβλέπεται αυξημένη αποζημίωση κατά 30%.

Προσαυξήσεις θα υπάρχουν για ανήλικα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν θα ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την επιλογή της άδειας μετ’ αποδοχών μέχρι 5 χρόνια.