Τράπεζες

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 125,4 εκατ. ευρώ στο α΄τρίμηνο


Καθαρά κέρδη 125,4 εκατ. ευρώ σημείωσε στο α' τρίμηνο του 2022 η Alpha Bank, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 134 εκατ. ευρώ.

Το α’ τρίμηνο 2022, η Alpha Bank, όπως αναφέρει. συνέχισε τη δυναμική της πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο. 

Η συνεχής επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με ρυθμό υψηλότερο της αγοράς για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, με καθαρή πιστωτική επέκταση 1 δισ. προς Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει τη δυναμική του Δικτύου στις πιστοδοτήσεις Επιχειρήσεων. Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 29,7 δισ. (+ Ευρώ 1,1 δισ.).

Από τα αποτελέσματα η διοίκηση εστιάζει:

 • Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ. το α’ τρίμηνο 2022 (Ευρώ 1,6 δισ. το δ’ τρίμηνο), παρέχοντας σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία.
 • Η δυναμική στην επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου αναμένεται να διατηρηθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει αναδοχές σε σημαντικά έργα χρηματοδότησης Μεγάλων Επιχειρήσεων, στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών.
 • Συνεχής βελτίωση στην ποιότητα του ισολογισμού του Ομίλου: Ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε 12% τον Μάρτιο 2022, από 43% ένα χρόνο πριν και αναμένεται να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό το δεύτερο τρίμηνο.
 • H αύξηση των χορηγήσεων δανείων και η ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, σε Ευρώ 108 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022, επίδοση που ξεπερνά το όριο των Ευρώ 100 εκατ., για τέταρτο συνεχές τρίμηνο.
 • Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 46,9 δισ., κυρίως λόγω εποχικότητας. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Alpha Bank θα συνεχίσει να ενισχύει τα υπό διαχείριση κεφάλαια των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Σε επαναλαμβανόμενη βάση (μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ, του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου και της επιβάρυνσης που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της πρόωρης εξόφλησης του Προγράμματος TLTRO-III), το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,2%, επωφελούμενο από την αύξηση των δανείων και των εσόδων χρεογράφων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθε σε Ευρώ 283,2 εκατ. κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού καθώς και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

 • Η Alpha Bank συνεχίζει να βελτιώνει ποιοτικά την κερδοφορία της, καθώς η συνεισφορά των ΜΕΑ στο Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε ποσοστό 14% το α’ τρίμηνο 2022, έναντι 33% το προηγούμενο έτος.
 • Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες συνεχίστηκε το α’ τρίμηνο 2022 (+3,5% σε τριμηνιαία βάση) παρά την εποχικότητα, αντανακλώντας τη σημαντική ανάκαμψη στη χορήγηση δανείων λόγω της συμμετοχής της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.
 • Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική ήταν η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων (+0,5% σε τριμηνιαία βάση).
 • Tο α’ τρίμηνο 2022, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εξόδων τρίτων και εξόδων προβολής και διαφήμισης. Σε ετήσια βάση, τα  Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9%, λόγω της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Η Τράπεζα αναμένεται να ισχυροποιήσει την ηγετική της θέση αναφορικά με τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους από συναλλαγές ύψους 18 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.
 • To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 163,8 εκατ., αυξημένο κατά 15,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.
 • To α’ τρίμηνο 2022, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 273,8 εκατ. έναντι Ευρώ 135,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις και της μείωσης των «Εξαιρούμενων κονδυλίων».
 • Το δ’ τρίμηνο, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων, ανήλθαν σε Ευρώ 35,6 εκατ. έναντι Ευρώ 99,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της σημαντικής εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και της οργανικής μείωσης των ΜΕΑ κατά το α’ τρίμηνο, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 381 μονάδες βάσης. Τα έξοδα διαχείρισης καθυστερήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 14,9 εκατ. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε 612 μονάδες βάσης, σχετιζόμενη με τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων για το 2022.
 • Κέρδη μετά από φόρους 125,4 εκατ. Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους 134 εκατ. ευρώ.

Ψάλτης: Οι αναπτυξιακές προοπτικές παραμένουν ισχυρές

«H Alpha Bank κατέγραψε μία ισχυρή δυναμική τους πρώτους μήνες του 2022, επιβεβαιώνοντας ότι η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης που προβλέπει το Στρατηγικό της Σχέδιο αποφέρει βιώσιμη κερδοφορία, κεφαλαιακή ευρωστία, βελτιωμένα έσοδα και ενίσχυση όλων των βασικών μεγεθών. Βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2022, την ίδια στιγμή που ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υποχώρησε στο 12% τον Μάρτιο και αναμένεται να περιοριστεί σε μονοψήφιο ποσοστό ήδη από το β’ τρίμηνο του έτους.

Αξιοποιώντας την αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του 2021, η Alpha Bank συνέχισε να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία με αυξανόμενο ρυθμό, καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των 1 δισ., αποτέλεσμα που βασίστηκε σε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2,4 δισ. στο τρίμηνο.  Σημαντικό μέρος αυτής της στήριξης διοχετεύθηκε προς τις Επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την επάρκεια και την υψηλή ποιότητα του δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων του Ομίλου αλλά και την αξία της αναλυτικής προετοιμασίας που είχε προηγηθεί. Αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με μεγάλα χρηματοδοτικά σχέδια να έχουν δρομολογηθεί στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών.

Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα στις χορηγήσεις νέων δανείων, συμβαδίζουν με τις σταθερά υψηλές αποδόσεις της Τράπεζας στον τομέα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που για τέταρτο συνεχές τρίμηνο αποφέρει έσοδα από προμήθειες ύψους άνω των 100 εκατ., καθώς και με την περαιτέρω μείωση της βάσης κόστους, αυξάνοντας τη λειτουργική μας αποδοτικότητα στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει, αναμφίβολα, αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Όμως, παρά τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ισχυρές για το 2022, με βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης, ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού και νέες σημαντικές επενδύσεις στη χώρα. Χάρη στην επιτυχή πορεία αναδιάρθρωσής μας, η Alpha Bank βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος για να υποστηρίξει την Ελλάδα σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Alpha Bank