Τράπεζες

Αlpha Bank: Άλμα 89,9% στα καθαρά κέρδη – Επιστροφή 122 εκατ. στους μετόχους


Απόλυτη ευθυγράμμιση με τους στόχους που τέθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο της τράπεζας δείχνουν τα αποτελέσματα Α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε η Alpha Bank, με τα καθαρά κέρδη ύψους €211,1 εκατ. να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτοξεύθηκαν κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.

Τα ισχυρά αποτελέσματα της τράπεζας επιβεβαιώνουν τους στόχους της Διοίκησης για το 2024. «Κοιτώντας μπροστά,, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ επίσης η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης. 

Πιστή στους στόχους που έθεσε στο Στρατηγικό της Σχέδιο και στη νέα καθοδήγηση που έδωσε τον Μάρτιο, η Τράπεζα πέτυχε Δείκτη RoTE 13,5%, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά της με τον Δείκτη Κόστους Εσόδων να μειώνεται στο 38,4%, χαμηλότερα από τον στόχο της Διοίκησης για το 2024 (40%). Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα κεφάλαια της Τράπεζας με τον Δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 14,6%, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης θα βρεθεί υψηλότερα από 17,5% το 2026.

Επαναγορά μετοχών λόγω της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής 

Με στόχο την επιστροφή αξίας στους Μετόχους, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διανομή €122 εκατ., από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback) που αναμένεται να έχει ποσοστό απόδοσης άνω του 20% με βάση τη χθεσινή τιμή της μετοχής. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα Α’ τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρή κερδοφορία που σημείωσε η Τράπεζα οδήγησε σε αύξηση 30% των Κερδών ανά Μετοχή (EPS)2 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης τα EPS θα διαμορφωθούν σε περίπου €0,32 το 2025 και θα ξεπεράσουν τα €0,35 το 2026. 

Η βιώσιμη κερδοφορία της Τράπεζας θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω δημιουργία αξίας 

Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα €420,2 εκατ. αυξημένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο της τάξης του 18% των Εσόδων από Προμήθειες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης που κατέχει η Τράπεζα στο Wealth Management αλλά και των προμηθειών από τις εκταμιεύσεις δανείων, αποτέλεσαν τις βασικές πηγές κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας σημείωσε μία μικρή πτώση της τάξης του 4,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά βρέθηκε 10% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε η αύξηση κατά 6% των Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς και η ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Τράπεζας, με τις επανεπενδύσεις και τις νέες τοποθετήσεις να αυξάνουν τη συνολική του απόδοση. Σε ό,τι αφορά στα Έσοδα από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε €96,3 εκατ., η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν αύξηση 29% σε ετήσια βάση, οδηγώντας με τη σειρά τους σε αύξηση των προμηθειών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 34%.

Ενισχύεται η ανθεκτικότητα του ισολογισμού 

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον Δείκτη ΜΕΔ να παραμένει αμετάβλητος στο 6%, παρά την αναταξινόμηση των δανείων με κρατική εγγύηση ύψους €110 εκατ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ βάσει των εποπτικών απαιτήσεων, με το Κόστος πιστωτικού Κινδύνου να υποχωρεί στις 69 μ.β.3 Βελτίωση κατεγράφη επίσης και στον Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που ανήλθε στο 46%, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στο 85%.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι από τα ΜΕΑ του Ομίλου ύψους €2,2 δισ., το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (38% του συνόλου).
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Alpha Bank