Τράπεζες

Αλλάζει όνομα η Πανγαία


Σε Prodea Investments μετονομάζει η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

Η αλλαγή ονομασίας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συνδέεται και με τις αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της εισηγμένης, όπως προέκυψαν μετά την πώληση του ποσοστού που κατείχε η Εθνική Τράπεζα.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας, βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Invel, κινείται πλέον κοντά στα δύο δισ. ευρώ.