Τράπεζες

Αλ. Τσίπρας σε ΤΧΣ: Ασκήστε βέτο για την ΑΜΚ της Πειραιώς


Σε υπόμνημά του προς τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Αλέξης Τσίπρας  εκφράζει τη θέση ότι το ΤΧΣ τόσο στην πρώτη φάση της μη αποπληρωμής του τοκομεριδίου από την τράπεζα Πειραιώς, όσο και στην δεύτερη φάση της σχεδιαζόμενης ΑΜΚ από την τράπεζα, δεν χρησιμοποιεί όλα τα νομικά δικαιώματα και διαπραγματευτικές δυνατότητες του ώστε να προστατεύσει το κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη.

Παράλληλα, καλεί τη διοίκηση του ΤΧΣ να ασκήσει  το προβλεπόμενο στον νόμο δικαίωμα αρνησικυρίας (blocking veto) του μετόχου της πλειοψηφίας στη Γ.Σ. της 7ης Απριλίου 2021 και να εμποδίσει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

«Λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη τη σημασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα, η θέση μας είναι ότι το ΤΧΣ τόσο στην πρώτη φάση της μη αποπληρωμής του τοκομεριδίου από την Τράπεζα Πειραιώς όσο και στη δεύτερη φάση της σχεδιαζόμενης ΑΜΚ από την Τράπεζα, δεν χρησιμοποιεί όλα τα νομικά δικαιώματα και διαπραγματευτικές δυνατότητες του ώστε να προστατεύσει το κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη. Επομένως το  Ταμείο σε αυτήν την περίπτωση και με δική σας απόφαση έπαψε να υπηρετεί τον βασικό του ρόλο ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος στον χρηματοπιστωτικό τομέα», υπογραμμίζει στα συμπεράσματα του υπομνήματος ο Αλ. Τσίπρας και ζητά από τους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν «στη Γ.Σ. της 7ης Απριλίου 2021, το προβλεπόμενο στο νόμο δικαίωμα αρνησικυρίας  (blocking veto) του μετόχου της πλειοψηφίας» και να εμποδίσουν «την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων». «Αντίθετα να φροντίσετε ώστε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να μπορούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι εντός εύλογης προθεσμίας να ασκήσουν  τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στις μετοχές τους, με όλες τις εξουσίες και τις ευχέρειες που απορρέουν από αυτά», συμπληρώνει.

Επίσης ενημερώνει το ΤΧΣ  ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απευθυνθεί στις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς, αλλά και πως σκοπεύει να προσφύγει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν εποπτικό ρόλο στο τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να ζητήσει έλεγχο των πεπραγμένων του ΤΧΣ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαβάστε επίσης