Επιχειρήσεις

Ακίνητο στη Λ. Βουλιαγμένης έναντι 1,75 εκατ. αγόρασε η Trastor


Την απόκτηση αυτοτελούς κτιρίου μεικτής χρήσης επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 23 & Τζαβέλλα 13, στην Γλυφάδα, γνωστοποίησε η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Πρόκειται για κτίριο γραφείων και καταστημάτων σε περιοχή εμπορικού ενδιαφέροντος συνολικής επιφάνειας 1.784 τ.μ. και αποτελείται από ισόγειο κατάστημα και ορόφους γραφείων με υπόγειους χώρους.

Το τίμημα που προσέφερε η Εταιρεία ανήλθε σε 1.750.000 ευρώ.

Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο. Η αγορά του ακινήτου χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια τα οποία αντλήθηκαν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2019.