Χρηστικά

Ακίνητα: Τα τρία νέα «χαράτσια»


Αλλα τρία έγγραφα-πιστοποιητικά πρέπει πρόκειται να ορισθούν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση ακινήτου - κι αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα χρειασθεί να (ξανα)βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Οποιος θελήσει να πουλήσει ή να νοικιάσει ακίνητο στο κοντινό μέλλον, θα πρέπει έχει στην κατοχή του

- Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

- Πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας

- Βεβαίωση Καταβολής ΤΑΠ (τέλος που εισπράττεται από τους Δήμους μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ).

Με την προσθήκη του ΕΝΦΙΑ, του Ενεργειακού πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το συνολικό κόστος των χαρατσιών για ένα ιδιοκτήτη προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ.