Οικονομία

Ανακάμπτει η οικονομία, κατά 2,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ στο γ' τρίμηνο


Τι επιτάχυνε και τι φρέναρε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και πόσο εφικτός είναι ο στόχος του προϋπολογισμού

Σημαντική αύξηση κατά 2,2% κατέγραψε το ΑΕΠ κατά το γ τρίμηνο του 2019, στηριζόμενη στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών.

Οι επενδύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση, η οποία όμως οφείλεται, σε συγκυριακούς λόγους και συγκεκριμένα στις μαζικές αγορές πλοίων το 2017, από τους Έλληνες εφοπλιστές, ενώ φέτος ήταν πολύ λιγότερες.

Σε συνδυασμό με τις επιδόσεις των δύο πρώτων τριμήνων, όπου καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% στο πρώτο τρίμηνο και κατά 1,7% στο β τρίμηνο,  η μέση ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ανέρχεται στο 2,1%.

Ο στόχος του προϋπολογισμού είναι η μέση ετήσια ανάπτυξη φέτος να διαμορφωθείς το 2,1% που σημαίνει ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ πρέπει να αυξηθεί κατά 2,1% για να επιτευχθεί ο στόχος.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία η ιδιωτική κατανάλωση κινήθηκε ανοδικά κατά 0,7%, ενώ αντίθετα η δημόσια κατανάλωση περιορίστηκε κατά 4,1%.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 23,2% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017. Αντίθετα ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σημειώνει αύξηση 42%.
  • Αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,9% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8%.
  • Αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 16,0%.

Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1%, εξέλιξη η οποία προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 14,5 % σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018.
  • Αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,0% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8%.
  • Αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%.

aep

Διαβάστε επίσης