Αγορές

Aegean: Μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή


Η εταιρεία Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2019, αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε επίσης