Οικονομία

ΑΑΔΕ: Προσωρινή δήλωση για την απόδοση παρακρατούμενου φόρου


Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται η Α.1099/2019 προηγούμενη απόφαση, προκειμένου οι φορείς γενικής κυβέρνησης, που είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, ενώ απέδιδαν τα ποσά αυτά συγκεντρωτικά σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014, μπορούν πλέον να υποβάλουν προσωρινή δήλωση, επίσης συγκεντρωτικά, με τη χρήση των κωδικών 95 και 96.

Οι ως άνω υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν τις εν λόγω δηλώσεις για μισθούς και συντάξεις, οι οποίες καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2019 έως τις 22 Απριλίου 2019, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, με την Α.1115/2019 απόφαση υφυπουργού Οικονομικών. 

Επισημαίνεται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης που εντάχθηκαν στην ΕΑΠ και δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014, εξακολουθούν να μην έχουν τέτοια υποχρέωση ούτε και με την Α.1099/2019.