Χρηστικά

36.500 προσλήψεις σε ΟΤΑ και υπουργεία για κοινωφελή εργασία


Σε μιά περίοδο που η πανδημία προκαλεί απώλεια θέσεων απασχόλησης και η εργασιακή ανασφάλεια αυξάνεται, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας έρχονται ως “δώρο εξ ουρανού” να δώσουν στήριξη και εισόδημα σε μερικές χιλιάδες ανέργους.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται σήμερα, αρχίζει να “τρέχει” το νέο πρόγραμμα, που προβλέπει 36.500 προσλήψεις σε Δήμους, Περιφέρειες, υπηρεσίες υπουργείων και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι αιτήσεις κατατέθηκαν τον Απρίλιο, θα εξετασθούν μέσα στο επόμενο 15ήμερο και όποιοι επιλεγούν, θα ξεκινήσουν να εργάζονται από τα τέλη Ιουνίου ή από την 1η Ιουλίου.

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει πολλαπλών κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται ο χρόνος ανεργίας, η ηλικία, το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η εντοπιότητα, η συμμετοχή σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ κ.α.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για 8 μήνες, με μηνιαίες αποδοχές έως 548 ευρώ (21,90 ευρώ ημερησίως).

Οποιοι επιλεγούν βάσει μοριοδότησης, θα εργαστούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
• αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συντήρηση δημοτικών υποδομών, προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθαριότητα
• υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα
• βελτίωση παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω της οικονομικής κρίσης,
• πρώτες βοήθειες, φροντίδα τρίτης ηλικίας,
• οικολογικές δράσεις, υπηρεσίες πρασίνου, ανακύκλωση
• πρόληψη φυσικών καταστροφών,
• εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

Το νέο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό ωφελουμένων από όσα είχαν «τρέξει» μέχρι τώρα. Πιθανότατα θα είναι το τελευταίο που θα έχει πανελλαδική εμβέλεια με τα χαρακτηριστικά της κοινωφελούς εργασίας.

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά και στη δράση συμβουλευτικής και κατάρτισης, που περιλαμβάνει:
• Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων.
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Διαβάστε επίσης