Ελλάδα

 Πρόγραμμα με στόχο την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία


Σε εφαρμογή τίθεται πρόγραμμα με στόχο την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

 Το πρόγραμμα, το οποίο φέρει το όνομα HELIOS, προβλέπει την οικονομική βοήθεια  στους πρόσφυγες και την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε αυτούς προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν στην Ελλάδα.

Το HELIOS υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους εταίρους του, με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Συγκεκριμένα, οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

  1. Υποστήριξη στην εύρεση αυτόνομης κατοικίας και επιδόματος ενοικίου.
  2. Μαθήματα ένταξης (ελληνική γλώσσα, πολιτιστικός προσανατολισμός και δεξιότητες καθημερινής ζωής)
  3. Συνέδρια εργασιακής συμβουλευτικής και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασιακή απασχόληση

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι πρόσφυγες στους οποίους γνωστοποιήθηκε από τη 1η Οκτωβρίου και μετά ότι τους χορηγήθηκε διεθνής προστασία και οι οποίοι διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τοπικά συντονιστικά κέντρα διαχείρισης προσφυγικής κρίσης ή σε κάποιο ξενοδοχείο του προγράμματος FILOXENIA.

Το ύψος του επιδόματος είναι διαφορετικό ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας.

Η μηνιαία καταβολή θα είναι 162 ευρώ για ένα άτομο, 309 ευρώ για δύο άτομα, 396 ευρώ για τρία άτομα, 504 ευρώ για τέσσερα με πέντε άτομα και 630 ευρώ για οικογένεια με πάνω από έξι άτομα.

Η καταβολή εφάπαξ θα είναι 440 ευρώ για ένα άτομο, 830 ευρώ για δύο άτομα, 980 ευρώ για τρία άτομα, 1.172 ευρώ για τέσσερα με πέντε άτομα και 1.490 ευρώ για οικογένεια για πάνω από 6 άτομα.