Πολιτική

Συνεργασία υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών φορέων του Ην. Βασιλείου


Συναντήθηκε σήμερα με την με την Πρέσβειρα της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Kate Smith, τη Διευθύντρια του Βρετανικού Συμβουλίου, Αναστασία Ανδρίτσου και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Βρετανικού Συμβουλίο, Μαρία Τσακάλη, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Στη συζήτηση, η οποία ήταν εξαιρετικά γόνιμη, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θεμάτων, η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων καθώς και ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας, στη χώρα μας, κολλεγίων που διατηρούν συνεργασία με βρετανικά Ιδρύματα.

Επιπροσθέτως, εξετάσθηκαν δυνατότητες συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών φορέων των Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα εκπαιδευτικών πολιτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ανάπτυξης ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Κατά τη σύσκεψη, συζητήθηκαν και οι ενδεχόμενες συνέπειες Brexit στον τομέα της εκπαίδευσης.