Sofokleousin.gr

Ράμπο-κυνηγοί μαύρου χρήματος

ΣΔΟΕ στα πρότυπα του IRS, με μεταγραφές στελεχών από ΑΑΔΕ. Στόχος το κυνήγι του χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες και διαφθορά

Δημοσιεύθηκε: 12 Απριλίου 2018, 06:50 , Τελευταία Ενημέρωση: 12/04/2018, 09:29

Ράμπο-κυνηγοί μαύρου χρήματος
Σχετικά tags

Επιταχύνεται η στελέχωση του νέου και ευέλικτου ΣΔΟΕ που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων και θα αναλαμβάνει τις δύσκολες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και γενικά το σοβαρό οικονομικό έγκλημα.

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, που δεν επιτρέπουν την άμεση πρόσληψη των απαραίτητων στελεχών, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή προβλέπει την κάλυψη των κενών, προσωρινά με μετατάξεις υπαλλήλων από την ΑΑΔΕ ή από άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, αντικείμενο της οποίας θα είναι η διενέργεια ερευνών και προανακριτικών πράξεων για τον εντοπισμό σοβαρών φορολογικών παραβάσεων και άλλων οικονομικών εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η απάτη και η διαφθορά. Οι οικονομικοί εισαγγελείς επείγονται για την άμεση έναρξη της νέας υπηρεσίας, δεδομένου ότι υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις των σκανδάλων Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ, του Μετρό, της Siemens κ.λπ. και θέλουν να ερευνηθούν από εξειδικευμένα στελέχη οι διαδρομές του "μαύρου" χρήματος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η κατά τα ανωτέρω απόσπαση προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε θέσεις ευθύνης, ιδίου επιπέδου. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου.

Επίσης, «για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών της μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην Υπηρεσία. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.»

Η νέα υπηρεσία επρόκειτο να λειτουργήσει από τον Μάρτιο, αλλά  δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, επειδή έχει καθυστερήσει η πρόσληψη στελεχιακού δυναμικού.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πλήρωση των 135 στελεχών της ΔΕΟΕ, οι οποίοι θα προέλθουν:

• 60 θέσεις θα καλυφθούν από εφοριακούς υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ

• 20 θέσεις από τα τελωνεία ΠΕ και ΤΕ

• 5 θέσεις από το κλάδο πληροφορικής

• 50 θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και ένστολους.

Μάλιστα, για την άμεση λειτουργία της υπηρεσίας αποσπώνται και τοποθετούνται σ΄ αυτήν 60 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, με τη διάρκεια απόσπασης να είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος, ενώ η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων και της εμπειρίας τους.

Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι οι διαδικασίες καθυστερούν τη στελέχωση.

Πώς θα λειτουργεί 

Η ΔΕΟΕ θα υπάγεται στον υπουργό Οικονομικών και θα τελεί υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα, η νέα υπηρεσία θα είναι οργανωμένη κατά τα πρότυπα του αμερικανικού IRS, με πολλές δυνατότητες ελέγχων.

Ειδικότερα, αποστολή της ΔΕΟΕ είναι αποκλειστικά η διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων, που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Αναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία είναι αρμόδια για:

1. την διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οικονομικών εγκλημάτων, σύμφωνα με την κατά την παρ. 1 αποστολή της, αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Αναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν,

2. τη σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται,

3. τη διοικητική υποστήριξη και μέριμνα και την εξασφάλιση των υλικών και μέσων, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και

4. Τη συλλογή, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του αρχείου της υπηρεσίας σχετικά με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία που αφορά στην αποκάλυψη και δίωξη φορολογικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οικονομικών εγκλημάτων καθώς και τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας για τα θέματα αυτά.

Επίσης, το προσωπικό της νέας υπηρεσίας:

- Προβαίνει στη διενέργεια ανακριτικών πράξεων, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,

- Λαμβάνει γνώση και διενεργεί έρευνες επί φορολογικών δεδομένων, ήτοι φορολογικών δηλώσεων, φορολογικών στοιχείων και κάθε άλλου υποχρεωτικού και προαιρετικού βιβλίου και στοιχείου που ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου.

- Καλεί εγγράφως τον ελεγχόμενο ή άλλο πρόσωπο να δώσει πληροφορίες για τη διευκόλυνση της έρευνας, καθώς και να παρέχει αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών και αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων.

- Ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου, στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στα μεταφορικά μέσα.

- Ενεργεί έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης του ελεγχόμενου τηρώντας τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠΔ.

- Λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο ελεγχόμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η υπηρεσία έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόμενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράμματα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά ενώ δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

- Κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία, στοιχεία, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδεικτική αξία αυτών.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τα 51 μικρά και μεγάλα μυστικά των φορολογικών δηλώσεων

Τα 51 μικρά και μεγάλα μυστικά των φορολογικών δηλώσεων

Τις λεπτομέρειες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναλύει ο Οδηγός που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με 51 ερωτήσεις –...
Το ΣΔΟΕ στην Eldorado Gold!

Το ΣΔΟΕ στην Eldorado Gold!

Φορολογικός έλεγχος από το ΣΔΟΕ πραγματοποιείται στην Eldorado Gold, αποκάλυψε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν...
Ως τέλος Μαΐου οι δηλώσεις τέλους πλαστικής σακούλας

Ως τέλος Μαΐου οι δηλώσεις τέλους πλαστικής σακούλας

Διευκρίνιση για την προθεσμία, που έχουν οι υπόχρεοι να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ την απόδοση τέλους πλαστικής σακούλας εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Όπως...
Κυβέρνηση και ΔΝΤ ανακατεύουν την «τράπουλα» των φόρων

Κυβέρνηση και ΔΝΤ ανακατεύουν την «τράπουλα» των φόρων

Την επίσπευση της εφαρμογής και των αντίμετρων, που προβλέπονται για την περίοδο 2019 -2021, θα αντιπροτείνει η κυβέρνηση εάν επιμείνει το Διεθνές...
Τα 945 χρυσά νομίσματα, 150 χωρών, που θεωρούνται επενδυτικός χρυσός

Τα 945 χρυσά νομίσματα, 150 χωρών, που θεωρούνται επενδυτικός χρυσός

Τον κατάλογο με τα χρυσά νομίσματα που «κόβουν» διάφορες χώρες και τα οποία χαρακτηρίζονται ως «επενδυτικός χρυσός» κοινοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων...
Ηλεκτρονικά θα επιλύονται οι φορολογικές διαφορές

Ηλεκτρονικά θα επιλύονται οι φορολογικές διαφορές

Με στόχο τη μείωση διοικητικού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου, με απόφαση του Διοικητή...
Taxis: Πώς θα πληρώνονται οι φόροι με κάρτες

Taxis: Πώς θα πληρώνονται οι φόροι με κάρτες

Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την εξόφληση φόρων και οφειλών μέσω του ΤAXIS με τη χρήση των καρτών πληρωμών...
20 εισοδήματα που γλιτώνουν τον φόρο αλλά όχι την εισφορά αλληλεγγύης

20 εισοδήματα που γλιτώνουν τον φόρο αλλά όχι την εισφορά αλληλεγγύης

Επί δικαίων και αδίκων, αλλά και αφορολόγητων εισοδημάτων επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που νομοθετήθηκε το 2011, επί υπουργίας του τότε υπουργού...