Sofokleousin.gr

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» στην ΑΑΔΕ

Δεκάδες υπάλληλοι εντοπίστηκαν να εμπλέκονται σε απάτη, απιστία, δωροληψία, εκβίαση, λαθρεμπόριο, ξέπλυμα χρήματος

Δημοσιεύθηκε: 11 Απριλίου 2018, 07:00 , Τελευταία Ενημέρωση: 11/04/2018, 10:23

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» στην ΑΑΔΕ

Ενώ το κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής συνεχίζεται με εντατικότερους ρυθμούς και χρήση νέων "εργαλείων", η ηγεσία της ΑΑΔΕ διαπιστώνει ότι για να είναι αποτελεσματική η προσπάθεια, δεν αρκούν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων: Πρέπει να περνούν από "ψιλό κόσκινο" και οι υπάλληλοι και τα στελέχη της, που βρίσκονται διαρκώς μπροστά σε "πειρασμούς" και μπορεί να ενδώσουν για να αποκομίσουν προσωπικό όφελος.

Ξεκινά λοιπόν μια "επιχείρηση καθαρά χέρια", όπου ελεγχόμενοι θα είναι οι ελέγχοντες εφοριακοί και λοιποί φορολογικοί υπάλληλοι. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ θα έχει πολλή δουλειά καθώς το 2017 εντοπίστηκε πληθώρα ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Μεταξύ των αδικημάτων που έχουν καταγραφεί είναι η απάτη, η απιστία, η δωροληψία, η εκβίαση, η ψευδής βεβαίωση, το ξέπλυμα χρήματος και η χρήση πλαστού πτυχίου.

Οι διαπιστώσεις οδήγησαν τη ηγεσία της ΑΑΔΕ, να πυκνώσει τους στοχευμένους ελέγχους στο προσωπικό της κατά το 2018. Στο πλαίσιο αυτό  προγραμμάτισε για φέτος:

 • Διενέργεια 28 εσωτερικών ελέγχων (κατ΄ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε διαδικασίες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
 • Διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε. 
 • Διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

Διενέργεια 140 ελέγχων, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22.03.2017, καταλογισμών αυτών, καθώς και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία.

Διενέργεια 40 επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψεων – ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων.

Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Οι αποκαλύψεις του 2017

Για πρώτη φορά, το έτος 2017, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριέλαβε στο Πρόγραμμα Έργου της ελέγχους σε «στοχευμένες» Υπηρεσίες της Αρχής που ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, καθώς μετά τον εσωτερικό έλεγχο παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού επίτευξης του στόχου που τους είχε τεθεί ή προέβησαν σε διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες επί των ελεγχόμενων διαδικασιών και μάλιστα άμεσα.

Το περασμένο έτος ολοκληρώθηκαν 25 εσωτερικοί έλεγχοι (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), έναντι είκοσι τεσσάρων (24) που ήταν ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αποστολή της οποίας είναι ο εντοπισμός και η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νόμιμη συμπεριφορά των υπαλλήλων και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, καθώς και ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) της Αρχής. 

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (διοικητική έρευνα, ένορκη διοικητική εξέταση, προκαταρκτική εξέταση, στοχευμένοι ή δειγματοληπτικοί έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. κλπ.), που θα συντελέσουν στην επιτυχή έκβαση του έργου της Διεύθυνσης. 

Πιο αναλυτικά, το 2017 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 36 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και 96 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, καλύπτοντας το 102,86% και 101,05% των αντίστοιχων ετήσιων στόχων.

Από τους ανωτέρω 132 ελέγχους δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για οκτώ (8) υπαλλήλους. Οι υποθέσεις τους διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Αναφορικά με το πλήθος των διενεργηθέντων εντολών για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους υπηρεσίες, για το έτος 2017, διενεργήθηκαν 142 έλεγχοι ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιτυγχάνοντας ποσοστό 101,4% έναντι του ετήσιου στόχου των 140 ελέγχων.

Επίσης, το έτος 2017 διενεργήθηκαν 41 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., επιτυγχάνοντας ποσοστό 102,5% έναντι του ετήσιου στόχου των 40 ελέγχων.

Από τους ανωτέρω 142 ελέγχους, στους είκοσι επτά (27), προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα για συνολικά τριάντα (30) υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ), για τις κατά νόμο ενέργειές τους. 

Επίσης, κατά τους 41 επιτόπιους ελέγχους, στους τέσσερις (4), προέκυψαν ζητήματα ελλιπούς τήρησης διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, ή και παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων, διενεργήθηκαν έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις - Ε.Δ.Ε, κατά περίπτωση και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τις δικές τους ενέργειες. 

Κατά το έτος 2017, εκδόθηκαν εκατόν εξήντα οκτώ (168) εντολές, που αφορούσαν έρευνες, Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, στοχευμένους Διαχειριστικούς Ελέγχους, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε, καθώς και Καταλογισμούς. Επίσης εκδόθηκαν και σαράντα μία (41) εντολές επιτόπιων ελέγχων σε δομές τις Α.Α.Δ.Ε., ήτοι συνολικά διακόσια εννιά (209) εντολές. Μεταξύ άλλων αφορούσαν:

 • Μία αυτόφωρη σύλληψη
 • 16 υποθέσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας
 • 24 υποθέσεις κατόπιν καταγγελιών.
 • Σε 95 περιπτώσεις υπήρξε πορισματική έκθεση
 • 41 επιτόπιους ελέγχους

Καταγγελίες

Το Γραφείο καταγγελιών της Διεύθυνσης, κατά το έτος 2017 υποδέχτηκε 250 καταγγελίες – αναφορές – πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες καταγγέλλεται, αναφέρεται ή αναγράφεται, ότι έχουν τελεσθεί πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, εκ μέρους υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. 

Από το σύνολο των προαναφερθεισών καταγγελιών, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν (εντός του 2017) 244 καταγγελίες. 

Παράλληλα το 2017 παραπέμφθηκαν 31 υπάλληλοι στο Α’ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο και 84 υπάλληλοι στο Β’ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ειδικότερα: 

 • Πέντε (5) υποθέσεις εκκρεμούν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης 
 • Για εννέα (9) υπαλλήλους εκκρεμούν ερωτήματα θέσης ή όχι σε δυνητική αργία, ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου 
 • 16 υπάλληλοι παραπέμθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο (1 υπάλληλος είχε συνταξιοδοτηθεί)
 • Σε τρεις (3) υποθέσεις, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για τα αδικήματα της: ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, χρήση πλαστού εγγράφου κατ΄ εξακολούθηση 
 • Σε μία (1) υπόθεση, εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση σε βαθμό κακουργήματος για τα αδικήματα της: απάτης, ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
 • Σε επτά (7) Υποθέσεις δεν γνωστοποιήθηκε άσκηση ποινικής δίωξης 

Ογδόντα επτά (87) υποθέσεις ξεκίνησαν βάσει της γνωστοποίησης της ποινικής δίωξης από την αρμόδια εισαγγελία. Από αυτούς οι 79 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για τα πειθαρχικά παραπτώματα: αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, παράβασης καθήκοντος κατά τον Π.Κ., χρήση πλαστού πτυχίου, απόκτηση οικονομικού οφέλους, λαθρεμπορία και οι 76 υπάλληλοι έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αργία.

Τα αδικήματα των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Τα Ενδεικτικά Πειθαρχικά Παραπτώματα, όπως τα καταγράφει η έκθεση της ΑΑΔΕ είναι:

α) Παράβαση καθήκοντος κατά τον Π.Κ. ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, 

β) Απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ’ αφορμής αυτών, 

γ) αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός της υπηρεσίας, δ. κατάθεση, χρήση, συμπερίληψη και διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως. 

Τέλος, τα  Ενδεικτικά Ποινικά Αδικήματα είναι:

 • απάτη, 
 • απιστία,
 • δωροληψία, 
 • ενεργητική δωροδοκία, 
 • εκβίαση, 
 • υπεξαίρεση, 
 • ψευδής βεβαίωση, 
 • λαθρεμπορία, 
 • χρήση πλαστού πτυχίου, 
 • παράβαση καθήκοντος, 
 • νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τα 51 μικρά και μεγάλα μυστικά των φορολογικών δηλώσεων

Τα 51 μικρά και μεγάλα μυστικά των φορολογικών δηλώσεων

Τις λεπτομέρειες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναλύει ο Οδηγός που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με 51 ερωτήσεις –...
Το ΣΔΟΕ στην Eldorado Gold!

Το ΣΔΟΕ στην Eldorado Gold!

Φορολογικός έλεγχος από το ΣΔΟΕ πραγματοποιείται στην Eldorado Gold, αποκάλυψε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν...
Ως τέλος Μαΐου οι δηλώσεις τέλους πλαστικής σακούλας

Ως τέλος Μαΐου οι δηλώσεις τέλους πλαστικής σακούλας

Διευκρίνιση για την προθεσμία, που έχουν οι υπόχρεοι να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ την απόδοση τέλους πλαστικής σακούλας εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Όπως...
Κυβέρνηση και ΔΝΤ ανακατεύουν την «τράπουλα» των φόρων

Κυβέρνηση και ΔΝΤ ανακατεύουν την «τράπουλα» των φόρων

Την επίσπευση της εφαρμογής και των αντίμετρων, που προβλέπονται για την περίοδο 2019 -2021, θα αντιπροτείνει η κυβέρνηση εάν επιμείνει το Διεθνές...
Τα 945 χρυσά νομίσματα, 150 χωρών, που θεωρούνται επενδυτικός χρυσός

Τα 945 χρυσά νομίσματα, 150 χωρών, που θεωρούνται επενδυτικός χρυσός

Τον κατάλογο με τα χρυσά νομίσματα που «κόβουν» διάφορες χώρες και τα οποία χαρακτηρίζονται ως «επενδυτικός χρυσός» κοινοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων...
Ηλεκτρονικά θα επιλύονται οι φορολογικές διαφορές

Ηλεκτρονικά θα επιλύονται οι φορολογικές διαφορές

Με στόχο τη μείωση διοικητικού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου, με απόφαση του Διοικητή...
Taxis: Πώς θα πληρώνονται οι φόροι με κάρτες

Taxis: Πώς θα πληρώνονται οι φόροι με κάρτες

Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την εξόφληση φόρων και οφειλών μέσω του ΤAXIS με τη χρήση των καρτών πληρωμών...
20 εισοδήματα που γλιτώνουν τον φόρο αλλά όχι την εισφορά αλληλεγγύης

20 εισοδήματα που γλιτώνουν τον φόρο αλλά όχι την εισφορά αλληλεγγύης

Επί δικαίων και αδίκων, αλλά και αφορολόγητων εισοδημάτων επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που νομοθετήθηκε το 2011, επί υπουργίας του τότε υπουργού...