Sofokleousin.gr

«Καμπάνες» 800 εκατ. ευρώ για τις λίστες Λαγκάρντ - Μπόργιανς

Οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν κατά τους ελέγχους στις λίστες των τραπεζών του εξωτερικού καθώς και στη λίστα των εμβασμάτων (πίνακες)

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιανουαρίου 2018, 07:00 , Τελευταία Ενημέρωση: 12/01/2018, 22:17

«Καμπάνες» 800 εκατ. ευρώ για τις λίστες Λαγκάρντ - Μπόργιανς

Πάνω από 800 εκατ. ευρώ είναι οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν κατά τους ελέγχους στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς καθώς και στη λίστα των εμβασμάτων, αλλά και σε υποθέσεις που συνδέονται με τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι έλεγχοι στο σύνολο των υποθέσεων, τα έσοδα του Δημοσίου θα αυξηθούν, εκτός και αν κάποιοι εξ αυτών, εντάχθηκαν ήδη στη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα. 

Πρόκειται για τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί από το 2013 έως και τον Σεπτέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατ. Παπανάτσιου, αλλά οι εισπράξεις είναι σχετικά χαμηλές, δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι καταβάλουν σε δόσεις τους επιπλέον φόρους και όχι εφάπαξ.

Επίσης, οι βεβαιώσεις των φόρων και των προστίμων, αφορούν υποθέσεις που δεν έχουν παραγραφεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που σημαίνει πως το Δημόσιο έχει εξασφαλίσει ροές εσόδων στα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στη Λίστα Λαγκάρντ, έως και τον Αύγουστο του 2017 είχε ξεκινήσει ο έλεγχος συνολικά σε 518 υποθέσεις (153 το 2014, 83 το 2015, 268 το 2016 και σε 14 το 2017). Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε σε 238 από αυτές, στις οποίες βεβαιώθηκαν συνολικά πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 266,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ξεκίνησαν έλεγχοι σε 13 υποθέσεις που συσχετίζονται με τα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται έμμεσα με τη λίστα Λαγκάνττ, από τις οποίους οι 9 ολοκληρώθηκαν και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 8,53 εκατ. ευρώ.

Από τη λίστα Μπόργιανς ελέγχθηκαν 226 υποθέσεις, εκ των οποίων οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν στις 24. Βεβαιώθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 13,83 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ξεκίνησαν έλεγχοι σε 32 υποθέσεις, με βάση στοιχεία που προέκυψαν από εκείνα της λίστας Λαγκάρντ, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν οι 12 και συνολικά βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Πιο παραγωγικοί ήταν οι έλεγχοι στις λίστες των Εμβασμάτων, οι οποίοι ξεκίνησαν από το 2015. Ειδικότερα, ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε 1.522 υποθέσεις, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν σε 680 περιπτώσεις.

Βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 345,2 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιπλέον 843 υποθέσεις, για τις οποίες βρέθηκαν στοιχεία μέσα στις λίστες των Εμβασμάτων. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 351 από αυτές και τα συνολικά ποσά πρόσθετων φόρων που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 104,8 εκατ. ευρώ.

Οι λίστες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αποκαλύψει το Σin:

1. Στη «λίστα Λαγκάρντ» περιλαμβάνονται στοιχεία για 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα με Ελληνική υπηκοότητα ή δηλωθείσα διεύθυνση στην Ελλάδα που εμφανίζονται να κατέχουν επενδυτικές μερίδες (τραπεζικούς λογαριασμούς η/ και λοιπά επενδυτικά προϊόντα) στην τράπεζα ΗSBC στη Γενεύη της Ελβετίας, για το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2005 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2007. Από τον έλεγχο εξαιρούνται μόνο όσοι έκαναν πράξεις στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2005, ενώ οι περισσότεροι, που μετέφεραν χρήματα από την 1-1-2006 έως και τον Φεβρουάριο του 2007 δεν θα αποφύγουν τον έλεγχο.

2. Στη «λίστα Μπόργιανς» περιλαμβάνονται στοιχεία για 10.588 περιπτώσεις Ελλήνων με καταθέσεις σε Ελβετική Τράπεζα, το συνολικό υπόλοιπο τον οποίων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2006 και 2,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2008. Οι ευρισκόμενοι σε αυτή τη λίστα αυτή δεν αποφεύγουν τον έλεγχο, αφού όλες οι πράξεις έγιναν από το 2006 και μετά, σε χρόνο δηλαδή που δεν ισχύει η παραγραφή.

3. Στα 65 CDs που παρέλαβε το ΥΠΟΙΚ το 2013, περιλαμβάνονται στοιχεία για κινήσεις λογαριασμών 1.300.000 Ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες του εσωτερικού, κατά την περίοδο από 1-1-2000 έως 8-6-2012. Οι κινήσεις αφορούν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα προς το εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ, τουλάχιστον σε ένα έτος της συγκεκριμένης περιόδου. Όμως, τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με νομολογία που έχει ήδη διαμορφωθεί με αποφάσεις του Β’ Τμήματος του ΣτΕ και διοικητικών δικαστηρίων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά» διότι προέρχονται από ελληνικές τράπεζες και θα μπορούσαν να είχαν αναζητηθεί και συλλεχθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές πριν την παρέλευση της πενταετούς περιόδου παραγραφής. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια ασάφεια, η οποία δεν αποκλείεται να διευκρινιστεί με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

1. ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

2014

153

38

23.476.199,73

2015

83

96

173.959.418,30

2016

268

65

46.691.299,49

1/1-31/8/2017

14

39

22.098.512,52

ΣΥΝΟΛΟ

518

238

266.225.429,9 9

       
       
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩ Ν ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

2014

6

2

3.144.724,07

2015

1

5

5.255.503,44

2016

5

2

129.115,00

1/1-31/8/2017

1

0

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

13

9

8.529.342,51

       
       
       

2. ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

0

0

0,00

2016

193

3

3.507.882,62

1/1-31/8/2017

33

21

10.326.139,13

ΣΥΝΟΛΟ

226

24

13.834.021,75

       
       
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

0

0

0,00

2016

26

0

0,00

1/1-31/8/2017

6

12

4.197.682,28

ΣΥΝΟΛΟ

32

12

4.197.682,28

       
       
       
       

3. ΛΙΣΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

   

ΕΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕ ΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

1.478

584

263.761.067,70

2016

37

48

53.468.080,40

1/1-31/8/2017

7

48

27.988.395,62

ΣΥΝΟΛΟ

1.522

680

345.217.543,80

       
       
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ ΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

550

180

23.210.078,15

2016

219

80

48.031.969,72

1/1-31/8/2017

74

91

33.532.682,04

ΣΥΝΟΛΟ

843

351

104.774.729,90

 

 

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οι ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ που φέρνουν οι νέες αντικειμενικές

Οι ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ που φέρνουν οι νέες αντικειμενικές

Τα πάνω κάτω έρχονται στον ΕΝΦΙΑ του 2018 και των επομένων ετών, μετά τις νέες αντικειμενικές αξίες πι οποίες θα είναι έτοιμες...
Εκτεταμένες διασταυρώσεις στα ακίνητα από την ΑΑΔΕ

Εκτεταμένες διασταυρώσεις στα ακίνητα από την ΑΑΔΕ

Σε εκτεταμένες διασταυρώσεις των στοιχείων των ακινήτων, που θα δηλώσουν εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα προχωρήσει φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο...
Έφοδος της ΑΑΔΕ σε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς

Έφοδος της ΑΑΔΕ σε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς

Εαρινή επίθεση με μαζικούς ελέγχους σε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων σε πάνω από 70 χώρες και φορολογικούς παραδείσους εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή...
Κατεβαίνει στα 300 ευρώ το όριο των πληρωμών με μετρητά

Κατεβαίνει στα 300 ευρώ το όριο των πληρωμών με μετρητά

Την περαιτέρω μείωση του ορίου πληρωμών πάνω από το οποίο θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πλαστικό χρήμα ή web banking εξετάζουν το υπουργείο Οικονομικών...
Ρύθμιση οφειλών για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ - Τι ισχύει

Ρύθμιση οφειλών για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ - Τι ισχύει

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά το Πάσχα θα ξανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή...
Με ποιά ακίνητα ξεκινά η εφορία τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Με ποιά ακίνητα ξεκινά η εφορία τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Νωρίτερα από την 1η Μαΐου κάνουν πρεμιέρα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της εφορίας ενώ προγραμματίστηκαν και φυσικοί πλειστηριασμοί. Όλοι οι πλειστηριασμοί αφορούν σε...
Αναλυτικός οδηγός από ΟΕΕ για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Αναλυτικός οδηγός από ΟΕΕ για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Αναλυτικό οδηγό με επεξηγήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων εξέδωσε το Οικονομικό...
Οι συνυπεύθυνοι για τις "επενδύσεις" σε φορολογικούς παραδείσους

Οι συνυπεύθυνοι για τις "επενδύσεις" σε φορολογικούς παραδείσους

Συνυπεύθυνοι θα είναι λογιστές, δικηγόροι και τράπεζες σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος των πελατών τους είτε μέσω «επενδύσεων» σε φορολογικούς παραδείσους είτε...