Sofokleousin.gr

Πώς και πότε οι ηλεκτρονικές αγορές μειώνουν το φόρο εισοδήματος

Το Σin παρουσιάζει ένα πλήρη «οδηγό» με πίνακα για τα ελάχιστα ποσά των ηλεκτρονικών πληρωμών, τους απαλλασσόμενους, τα δικαιολογητικά και όλες τις λεπτομέρειες για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου 1.900 - 2100 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2017, 07:00 , Τελευταία Ενημέρωση: 24/10/2017, 03:49

Πώς και πότε οι ηλεκτρονικές αγορές μειώνουν το φόρο εισοδήματος

Δαπάνες από το 10% έως το 18,75% του εισοδήματός τους και έως ποσού 30.000 ευρώ, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (με κάρτες κ.λπ.) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν το 2017 οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι αγρότες προκειμένου να διασφαλίσουν την έκπτωση φόρου ύψους 1.900 – 2.100 ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν το 2018, χάνουν την έκπτωση εν μέρει ή στο σύνολό της, καθώς θα καταλογιστεί πρόσθετος φόρος ύψους 22%, στο ποσό που έμεινε ακάλυπτο.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για να δικαιούνται της ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900 - 2.100 ευρώ υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δαπάνες συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% του συνολικού "ετησίου φορολογητέου εισοδήματος" του έτους 2017, με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Όμως, σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού δαπάνης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς. Παράδειγμα αν έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πρέπει να πραγματοποιήσει εντός του 2017 δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα ύψους 2.500 ευρώ. Αν, όμως, οι δαπάνες του είναι 1.800 ευρώ, τότε στη διαφορά από το ποσό των 2.500 ευρώ, (2.500 – 1800) ήτοι 700 ευρώ, θα του καταλογιστεί φόρος ύψους 154 ευρώ (700Χ22%). Αν δεν πραγματοποιήσει καμία πληρωμή με πλαστικό χρήμα, τότε θα πληρώσει φόρο ύψους 2.500Χ22%=550 ευρώ.

Το Σin παρουσιάζει ένα πλήρη «οδηγό» για το πλαστικό αφορολόγητο, που αναλύει:

- Τα ελάχιστα ποσά των ηλεκτρονικών πληρωμών.

- Τις κατηγορίες των φορολογουμένων από την υποχρέωση πληρωμών με κάρτες, αλλά που υποχρεούνται να μαζεύουν αποδείξεις.

- Τους φορολογούμενους που απαλλάσσονται πλήρως.

- Τι ισχύει για τους συζύγους.

- Ποιες αγορές αναγνωρίζονται.

- Με ποιά μέσα πληρωμής πρέπει να πραγματοποιούνται.

- Ποια δικαιολογητικά οφείλουν να διακρατούν οι υπόχρεοι.

- Πίνακα με τα εισόδημα και τις δαπάνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν φέτος.

Μάλιστα, όπως έχει επισημάνει το Σin, το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη είναι το υψηλότερο μεταξύ του πραγματικού και του τεκμαρτού. Δηλαδή, εάν ο μισθωτός έχει εισόδημα 15.000 ευρώ, αλλά η τεκμαρτή του δαπάνη είναι 20.000 ευρώ, θα φορολογηθεί για τις 20.000 ευρώ, οπότε και οι ηλεκτρονικές πληρωμές που πρέπει να διενεργήσει το 2017 πρέπει να είναι με βάση το εισόδημα των 20.000 ευρώ.

Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, προκειμένου να μην βρεθούν προ αρνητικών εκπλήξεων κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οφείλουν να ελέγξουν το ποσό των ηλεκτρονικών πληρωμών, που έχουν πραγματοποιήσει και να καλύψουν τυχόν διαφορά που απομένει, στο δίμηνο που απομένει έως το τέλος του έτους.

Το ποσό των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών δαπανών, ανέρχεται κλιμακωτά:

Στο 10% του ετησίου εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.

Στο 15% επί του τμήματος του εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ

Στο 20%, για το  επί του υπερβάλλοντος ποσού, άνω των 30.000 ευρώ, αλλά το μέγιστο ποσό που απαιτείται είναι 30.000 ευρώ. (Λεπτομέρειες στον πίνακα).

 Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται

Το ποσό των δαπανών που αναγνωρίζονται για καλυφθεί το αφορολόγητο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα είναι και οι 12 κατηγορίες που απαρτίζουν το δείκτη του πληθωρισμού της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα:

1. Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)

2. Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός)

3. Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)

4. Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων

5. Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)

6. Ομάδα 6 (Υγεία)

7. Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων

8. Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)

9. Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

10. Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)

11. Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)

12. Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο των αναγνωρισμένων δαπανών περιλαμβάνονται ακόμη κι οι δαπάνες των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ρεύματος τηλεφώνων νερού), κοινόχρηστα καθώς και ασφαλίστρων.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές, εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

 Εξαιρούνται από το «χτίσιμο» του αφορολόγητου οι δαπάνες για:

- Ενοίκια

- Τέλη κυκλοφορίας

- Αγορές οχημάτων (αυτοκινήτων, δίκυκλων)

- Αγορές σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

- Αγορές κατοικιών, οικοπέδων και λοιπών ακινήτων.

- Πληρωμές φόρων

- Πληρωμές δόσεων δανείων

- Αγορές επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).

Οι φορολογούμενοι που απαλλάσσονται

Προσοχή θέλει η διάκριση μεταξύ των φορολογούμενων που απαλλάσσονται εντελώς και σε όσους απαλλάσσονται μόνο από τις ηλεκτρονικές πληρωμές ενώ υποχρεούνται να συλλέγουν κανονικές αποδείξεις, πληρώνοντας με μετρητά.

Ειδικότερα, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά υποχρεούνται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας οι παρακάτω κατηγορίες:

1. Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω,  δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947.

2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

4. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

7. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

8. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

9. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.

10. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

11. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

12. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Οι ανωτέρω φορολογούμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας και να τις φυλάσσουν για μελλοντικό έλεγχο. Πάντως εάν το επιθυμούν, μπορούν να πραγματοποιούν και ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες αναγνωρίζονται κανονικά.

Πλήρης εξαίρεση

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και της συλλογής αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών:

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών

Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή

Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα

Οι φυλακισμένοι

Ποιες πληρωμές αναγνωρίζονται

Η εφορία αναγνωρίζει δαπάνες για το αφορολόγητο, οι οποίες πραγματοποιούνται με τους ακόλουθους τρόπους:

- Με κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card)

- Μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών.

- Με μεταφορά πίστωσης

- Με εντολές άμεσης χρέωσης

- Με πάγιες εντολές

- Με τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές

- Μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)

- Μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet)

- Με πληρωμή σε γκισέ

- Με πληρωμή σε μηχανήματα τύπου «easy-pay»

Πώς αποδεικνύονται οι συναλλαγές

Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως:

- Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement)

- Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού

- Αναλυτική εικόνα καρτών

- Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης

- Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)

Τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται στην Εφορία αλλά πρέπει να φυλάσσονται για 5 χρόνια από τους υπόχρεους.

Τι ισχύει για τους συζύγους

Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του. 

Όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου, το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθάριση, θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του. 

  

Τα ελάχιστα ποσά δαπάνης με ηλεκτρονικές πληρωμές ανάλογα με το εισόδημα

‘Υψος εισοδήματος σε ευρώ

Ποσοστό (%) εισοδήματος που πρέπει να καλυφθεί

Ποσό που πρέπει να καλυφθεί

1.000

10,00%

100

2.000

10,00%

200

3.000

10,00%

300

4.000

10,00%

400

5.000

10,00%

500

6.000

10,00%

600

7.000

10,00%

700

8.000

10,00%

800

9.000

10,00%

900

10.000

10,00%

1.000

11.000

10,45%

1.150

12.000

10,83%

1.300

13.000

11,15%

1.450

14.000

11,43%

1.600

15.000

11,67%

1.750

16.000

11,88%

1.900

17.000

12,06%

2.050

18.000

12,22%

2.200

19.000

12,37%

2.350

20.000

12,50%

2.500

21.000

12,62%

2.650

22.000

12,73%

2.800

23.000

12,83%

2.950

24.000

12,92%

3.100

25.000

13,00%

3.250

26.000

13,08%

3.400

27.000

13,15%

3.550

28.000

13,21%

3.700

29.000

13,28%

3.850

30.000

13,33%

4.000

31.000

13,55%

4.200

32.000

13,75%

4.400

33.000

13,94%

4.600

34.000

14,12%

4.800

35.000

14,29%

5.000

36.000

14,44%

5.200

37.000

14,59%

5.400

38.000

14,74%

5.600

39.000

14,87%

5.800

40.000

15,00%

6.000

41.000

15,12%

6.200

42.000

15,24%

6.400

43.000

15,35%

6.600

44.000

15,45%

6.800

45.000

15,56%

7.000

46.000

15,65%

7.200

47.000

15,74%

7.400

48.000

15,83%

7.600

49.000

15,92%

7.800

50.000

16,00%

8.000

51.000

16,08%

8.200

52.000

16,15%

8.400

53.000

16,23%

8.600

54.000

16,30%

8.800

55.000

16,36%

9.000

56.000

16,43%

9.200

57.000

16,49%

9.400

58.000

16,55%

9.600

59.000

16,61%

9.800

60.000

16,67%

10.000

61.000

16,72%

10.200

62.000

16,77%

10.400

63.000

16,83%

10.600

64.000

16,88%

10.800

65.000

16,92%

11.000

66.000

16,97%

11.200

67.000

17,01%

11.400

68.000

17,06%

11.600

69.000

17,10%

11.800

70.000

17,14%

12.000

71.000

17,18%

12.200

72.000

17,22%

12.400

73.000

17,26%

12.600

74.000

17,30%

12.800

75.000

17,33%

13.000

76.000

17,37%

13.200

77.000

17,40%

13.400

78.000

17,44%

13.600

79.000

17,47%

13.800

80.000

17,50%

14.000

81.000

17,53%

14.200

82.000

17,56%

14.400

83.000

17,59%

14.600

84.000

17,62%

14.800

85.000

17,65%

15.000

86.000

17,67%

15.200

87.000

17,70%

15.400

88.000

17,73%

15.600

89.000

17,75%

15.800

90.000

17,78%

16.000

91.000

17,80%

16.200

92.000

17,83%

16.400

93.000

17,85%

16.600

94.000

17,87%

16.800

95.000

17,89%

17.000

96.000

17,92%

17.200

97.000

17,94%

17.400

98.000

17,96%

17.600

99.000

17,98%

17.800

100.000

18,00%

18.000

150.000

18,67%

28.000

160.000

18,75%

30.000

170.000

17,65%

30.000

200.000

15,00%

30.000

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ερχονται νέα Panama Papers!

Ερχονται νέα Panama Papers!

Αντιμέτωποι με το ΣΔΟΕ και τις φορολογικές αρχές θα βρεθούν σύντομα οι κατέχοντες πλούτο στο εξωτερικό,  που βρίσκονται στη λίστα των Panama...
ΕΕ: Στα 413 δισ. ευρώ η φορολογία των οχημάτων

ΕΕ: Στα 413 δισ. ευρώ η φορολογία των οχημάτων

Έσοδα που φτάνουν περίπου τα 413 δισ. ευρώ ετησίως, προσφέρει η φορολογία των οχημάτων που φέρουν κινητήρα εσωτερικής καύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση...
Έρχεται διαγραφή οφειλών για όσους πλήρωναν διπλές ασφαλιστικές εισφορές

Έρχεται διαγραφή οφειλών για όσους πλήρωναν διπλές ασφαλιστικές εισφορές

 Ρύθμιση, με την οποία θα απαλλαγούν από τις οφειλές που έχουν κυρίως προς το πρώην ΤΕΒΕ οι ασφαλισμένοι διαφόρων κατηγοριών οι οποίοι...
Η Εφορία αποδεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών

Η Εφορία αποδεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών

Αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί των οφειλετών του Δημοσίου οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση και για όσο διάστημα είναι συνεπείς, με τις πληρωμές...
Το Facebook «καρφώνει» και τη φοροδιαφυγή

Το Facebook «καρφώνει» και τη φοροδιαφυγή

Φορολογικούς ελέγχους και μέσω του Facebook δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες σύμφωνα με τις...
Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Να ξεμπλοκάρει η διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιδιώκει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε, παρέχει...
«Πρεμιέρα» για την πλατφόρμα ρύθμισης των δανείων του ΟΕΚ

«Πρεμιέρα» για την πλατφόρμα ρύθμισης των δανείων του ΟΕΚ

 «Πρεμιέρα» κάνει σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr), που έχει αναπτυχθεί, για να υποστηρίξει την εφαρμογή...
Κερδίστε έκπτωση φόρου με δωρεά σε πολιτικά κόμματα και σε βουλευτές!

Κερδίστε έκπτωση φόρου με δωρεά σε πολιτικά κόμματα και σε βουλευτές!

Αλώβητη έμεινε η φοροαπαλλαγή για τους χρηματοδότες πολιτικών κομμάτων, καθώς και υποψηφίων βουλευτών και ευρωβουλευτών, την ώρα που καταργήθηκε η έκπτωση φόρου...