Sofokleousin.gr

Πρόστιμα στο καρτέλ των εργολάβων- Ποιοί θα πληρώσουν και πόσα

Δημοσιεύθηκε: 03 Αυγούστου 2017, 19:00 , Τελευταία Ενημέρωση: 03/08/2017, 19:12

Πρόστιμα στο καρτέλ των εργολάβων- Ποιοί θα πληρώσουν και πόσα

Πρόστιμα "κομμένα και ραμμένα" στις οικονομικές τους δυνατότητες επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες είχαν δημιουργήσει καρτέλ και επί δεκαετίες "άρμεγαν" το Δημόσιο, μοιράζοντας μεταξύ τους τα έργα με σικέ δημοπρασίες. Τα πρόστιμα είναι 18,2 - 38,5 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες εταιρείες του καρτέλ (μεταξύ των οποίων η "Ακτωρ" του ομίλου Μπόμπολα), της τάξεως των 4 εκατ.  ευρώ για τις μεσαίες (Intrakat του Σ. Κόκκαλη) και κάτω των 200. 000 ευρώ για τις μικρότερες και τις οικονομικά προβληματικές.

Η Επιτροπή απήλλαξε πλήρως από την καταβολή προστίμου την εταιρεία "Τεχνική Ολυμπιακή" του ομίλου Στέγγου, η οποία ομολόγησε την ενοχή της, συνεργάστηκε για την αποκάλυψη του καρτέλ και προσφερε τα ναγκαία στοιχεία. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχή εφαρμογή στην Ελλάδα του Προγράμματος Επιείκειας, το οποίο εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και σε πολλές ευρωπαίκές χώρες.

Ακόμη, πρώτη φορά η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκανε δεκτά τα αιτήματα αδυναμίας πληρωμής και μείωσε το επιβλητέο πρόστιμο στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και διευκόλυναν την έρευνα για καταστρατήγηση του ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων.

Σε σημερινή ανακοίνωση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι:

 «Η Ολομέλεια της Επιτροπής με ομόφωνη απόφασή της έκρινε ότι 15 συνολικά εργοληπτικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στη διαδικασία, παραβίασαν τις διατάξεις περί απαγορευμένων συμπράξεων, συμμετέχοντας σε καρτέλ για την κατανομή αναθέσεων δημοσίων έργων και τη διαμόρφωση του τιμήματος.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία, αφού αποδέχθηκαν και ομολόγησαν ότι παρανόμησαν.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής, κατά την περίοδο 2005 - 2012 οι εταιρίες ΑΚΤΩΡ, J&P - ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΑΕΓΕΚ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ, υιοθέτησαν, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων.

Η νόθευση των διαγωνισμών αυτών επιτεύχθηκε με την συναπόφαση των εταιρειών ποιά θα πάρει το έργο και με ποιό τίμημα. Οι υπόλοιπες προσέρχονταν στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορές με μικρότερες εκπτώσεις - απλώς για να υπάρχουν πάνω από μία προσφορά και να πληρούνται οι όροι του διαγωνισμού.

  Η σύμπραξη υλοποιήθηκε μέσω τακτικών συναντήσεων των εμπλεκόμενων ανταγωνιστών, οι οποίοι μάλιστα συνήπταν μεταξύ τους διασφαλιστικές/ αποζημιωτικές συμφωνίες (όποιοι έμεναν εκτός του έργου, έπαιρναν αποζηίωση από τον ανακηρυσσόμενο ανάδοχο)

Στον μηχανισμό κατανομής έργων του καρτέλ εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων έργα του Μετρό Αθήνας της περιόδου 2005-2006 και 2012, έργα ΣΔΙΤ της περιόδου 2008-2009 και έργα υποδομής της περιόδου 2011-2012.

Συμμετοχή στην ανωτέρω σύμπραξη είχαν ως προς συγκεκριμένους διαγωνισμούς και οι εταιρίες κατώτερης τάξης εργοληπτικού πτυχίου (6ης) ΘΕΜΕΛΗ, ΕΡΕΤΒΟ, ΕΚΤΕΡ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ.

Από τις  εταιρίες αυτές, ο όμιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ συνέδραμε ουσιαστικά στη διερεύνηση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, μέχρι και την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης.

Γι αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού χορήγησε στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ πλήρη απαλλαγή προστίμου. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Επιείκειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή μείωσε κατά 15% το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν στις εταιρίες ΑΚΤΩΡ, J&P - ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΑΕΓΕΚ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΘΕΜΕΛΗ, ΕΡΕΤΒΟ, ΕΚΤΕΡ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ό, για τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και την ανεπιφύλακτη παραδοχή από μέρους τους της συμμετοχής και ευθύνης τους στις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Επιπλέον, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφασή της αναγνώρισε στις εταιρίες ΑΚΤΩΡ. και J&P - ΑΒΑΞ  ελαφρυντική περίσταση, λόγω του ότι προσκόμισαν νέα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη της παράβασης της περιόδου 2005 - 2012, καθώς και στην εταιρία ΕΚΤΕΡ, λόγω της αποστασιοποίησής της από τη σύμπραξη.

Ως προς την εταιρία J&P - ΑΒΑΞ ελήφθη υπόψη ως επιβαρυντική περίσταση η εκ μέρους της παρακώλυση των δύο επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της.

Επίσης, για τον υπολογισμό των επιβλητέων κυρώσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε υπόψη της την παρατεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε κατά τα τελευταία έτη, μεταξύ άλλων, και τον κλάδο των κατασκευών.

Δύο από τις προαναφερόμενες εταιρίες επικαλέστηκαν αδυναμία πληρωμής του επιβλητέου προστίμου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρώτη φορά έκανε δεκτά (μερικώς, εν προκειμένω) τα αιτήματα αδυναμίας πληρωμής και μείωσε το επιβλητέο πρόστιμο, αφού έλαβε υπόψη για κάθε μία από τις εταιρίες αυτές, τις οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε ετών, τις προβλέψεις για τα έτη 2016-2018, οικονομικούς δείκτες που μετρούν την σταθερότητα, φερεγγυότητα, ρευστότητα και κερδοφορία των εταιριών, το βαθμό εμπιστοσύνης των τραπεζικών ιδρυμάτων και των μετόχων στην οικονομική τους βιωσιμότητα, καθώς και την ικανότητα των τελευταίων να τις συνδράμουν οικονομικά.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιμα, ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου 2005 - 2012:

- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.: πρόστιμο 38.495.453 ευρώ,

- J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.: πρόστιμο 18.320.193 ευρώ,

- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: πρόστιμο 18.611.695 ευρώ,

- ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.: πρόστιμο 532.859 ευρώ,

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.: μηδενικό πρόστιμο,

- ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.: πρόστιμο 4.300.493 ευρώ,

- ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.: πρόστιμο 110.953 ευρώ,

- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.: πρόστιμο 110.953 ευρώ,

- ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: πρόστιμο 99.858 ευρώ,

- ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.: πρόστιμο 110.953 ευρώ και

- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: πρόστιμο 8.899 ευρώ.

Εξάλλου, με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι οι εταιρίες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε, ΕΤΕΘ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε και ΕΚΤΕΡ Α.Ε, υιοθέτησαν κατά την περίοδο 1989 - 2000, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων μέσω των ανωτέρω πρακτικών, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της. Συμμετοχή στην ανωτέρω σύμπραξη είχαν ως προς συγκεκριμένους διαγωνισμούς και οι εταιρίες ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της. Η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για την ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου αυτής έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.

Επίσης, με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε σειρά αυτοτελών πρακτικών κατανομής διαγωνισμών δημοσίων έργων οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη 1981-1988 και 2001 - 2002. Τη διάπραξη των εν λόγω παραβάσεων αποδέχθηκαν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθεμία ανά διαγωνισμό/-ους στην κατανομή του/-ων οποίου/-ων συμμετείχε. Επιπλέον των εταιριών ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε, ΕΤΕΘ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, στην κατανομή δύο διαγωνισμών των ετών 2001 - 2002 συμμετείχαν και οι εταιρίες SIEMENS AG και SIEMENS ΑΕ. Η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για τις αυτοτελείς αυτές παραβάσεις έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν στοιχειοθετείται η διάπραξη παράβασης από τις προαναφερόμενες εταιρίες καθώς και τις εταιρίες ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, INTRACOM HOLDINGS και VINCI CONCESSIONS SA ως προς διαγωνισμούς δημοσίων έργων, οι οποίοι αφορούσαν μεταξύ άλλων έργα οδικών αξόνων που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της παραχώρησης, έργα σιδηροδρομικών γραμμών/ σταθμών και έργα κατασκευής λιμένων και οι οποίοι είχαν αποτελέσει αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας της γενικής διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται, επίσης, ως προς τις λοιπές εμπλεκόμενες στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής ελληνικές και αλλοδαπές κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η ήδη ληφθείσα απόφαση βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης».

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αύξηση στη τιμή των υλικών κατασκευής κτιρίων τον Ιανουάριο

Αύξηση στη τιμή των υλικών κατασκευής κτιρίων τον Ιανουάριο

 Αύξηση 0,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών υλικών Κατασκευής Νέων κτιρίων Κατοικιών τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου...
ΥΠΕΣ: 110 εκατ. σε ΟΤΑ για μηχανήματα έργου και συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΥΠΕΣ: 110 εκατ. σε ΟΤΑ για μηχανήματα έργου και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Δύο  προσκλήσεις υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ. Η πρώτη αφορά την προμήθεια μηχανημάτων έργου ύψους 60 εκατ....
Κουμουτσάκος: H Τουρκία δεν συμβάλλει στη σταθεροποίηση της περιοχής

Κουμουτσάκος: H Τουρκία δεν συμβάλλει στη σταθεροποίηση της περιοχής

 «Είναι άνω ποταμών να αποφασίζει κάποιος στην Άγκυρα ότι δεν θα γίνουν οι γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ» τόνισε αναφερόμενος στις πρόσφατες τουρκικές...
Κάλεσμα Τσίπρα για αλληλεγγύη στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής

Κάλεσμα Τσίπρα για αλληλεγγύη στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής

Την ανάγκη να δείξει η Ευρώπη την αλληλεγγύη της προς τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας,...
ΥΠΟΙΚΑΝ: Σύσκεψη με Επιμελητήρια για τα δάνεια των πυροπλήκτων

ΥΠΟΙΚΑΝ: Σύσκεψη με Επιμελητήρια για τα δάνεια των πυροπλήκτων

Συναντήθηκε σήμερα με τους προέδρους των Επιμελητηρίων των νομών της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης,...
Στην προπαρασκευαστική σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ο Αλέξης Τσίπρας

Στην προπαρασκευαστική σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ο Αλέξης Τσίπρας

 Στην προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στις Βρυξέλλες, ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής των κρατών-μελών της ΕΕ συμμετείχε, ως παρατηρητής, ο...
Η τεχνική λύση για την ελάφρυνση του χρέους

Η τεχνική λύση για την ελάφρυνση του χρέους

 Το κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα της ελάφρυνσης του χρέους, τίθεται υπό σοβαρή «επεξεργασία» το επόμενο διάστημα, με την συνεδρίαση του EuroWorking Group, την...
Παπαδημούλης: Στο τραπέζι η ατζέντα της μεταμνημονιακής εποχής

Παπαδημούλης: Στο τραπέζι η ατζέντα της μεταμνημονιακής εποχής

 Άρθρο του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, φιλοξενεί το ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης «EU Observer», με...