Sofokleousin.gr

Εξωδικαστικός «μαραθώνιος σωτηρίας» για επιχειρήσεις

Από σήμερα οι αιτήσεις για ρύθμιση κόκκινων οφειλών. Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν. Οι προϋποθέσεις ένταξης, οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε: 03 Αυγούστου 2017, 12:15 , Τελευταία Ενημέρωση: 03/08/2017, 12:07

Εξωδικαστικός «μαραθώνιος σωτηρίας» για επιχειρήσεις

Ενας πραγματικός μαραθώνιος αρχίζει για δεκάδες χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιδιώξουν να  ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, για να πάρουν "ανάσα ζωής" και να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Σήμερα άρχισε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις.
Όμως ελάχιστοι ενδιαφερόμενοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη διαδικασία, καθώς η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πληθώρα εγγράφων και στοιχείων. Ενώ λοιπόν υπήρχε φόβος ότι τις πρώτες μέρες λειτουργίας του το σύστημα μπορεί να «κρασάρει» λόγω της χιονοστιβάδας αιτήσεων, στη Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εκτιμούν τώρα ότι τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα είναι πολύ λίγες.

Για να μη διατρέξουν τον κίνδυνο να απορριφθεί η αίτηση τους για τυπικούς λόγους (λόγω ανεπαρκών στοιχείων, έλλειψης κάποιων απαιτούμενων εγγράφων κλπ), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδυθούν τις επόμενες εβδομάδες σε πραγματικό μαραθώνιο, συγκεντρώνοντας ό,τι πρέπει να συνοδεύει την αίτηση τους και ό,τι μπορεί να αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης που θα ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η λίστα των απαιτούμενων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών κλπ είναι μακροσκελέστατη – πραγματικό «βουνό» για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια και επαρκές προσωπικό.  Πολλές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα χρειασθεί να «τρέχουν» τις επόμενες εβδομάδες μόνο για τα «χαρτιά» του εξωδικαστικού μηχανισμού, περιορίζοντας  τις επιχειρηματικές/επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

 Προϋπόθεση η βιωσιμότητα

Το καλό είναι ότι από πλευράς υπουργείου έχουν αποσαφηνισθεί πλήρως οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες υπαγωγής. Εχει δημοσιοποιηθεί επίσης ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων και δικαιολογητικών που πρέπει να  συνοδεύουν την αίτηση.  Με βάση αυτόν τον «μπούσουλα» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την ετοιμασία του φακέλου.

Χρόνος υπάρχει, καθώς ο μηχανισμός θα βρίσκεται σε ισχύ έως τα τέλη του 2018. Είναι λοιπόν προτιμότερο  για τους οφειλέτες να καθυστερήσουν λίγες εβδομάδες, παρά να υποβάλουν αιτήσεις χωρίς πλήρεις φακέλους, ή με ανεπαρκή στοιχεία.

Η  Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) που χειρίζεται αυτό το μέγα εγχείρημα, υπόσχεται ότι εφόσουν η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα,  η διαδικασία θα ολοκληρώνεται το αργότερο σε 88 ημέρες (τρεις μήνες). Η ένταξη στο μηχανισμό σημαίνει ρύθμιση - ενδεχομένως και κούρεμα - χρεών προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες προμηθευτές. Οι δόσεις μπορεί να είναι μέχρι 120 - δηλαδή η αποπληρωμή του ρυθμιζόμενου χρέους θα γίνει σε βάθος 10ετίας.

Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί μιά επιχείρηση στο σύστημα, είναι να κριθεί βιώσιμη. Να κριθεί δηλαδή ότι εάν ρυθμισθούν τα χρέη της, θα μπορέσει στη συνέχεια να σταθεί στα πόδια της, να πληρώνει τις δόσεις  και να μη δημιουργεί  νέες "κόκκινες" οφειλές.

Ομως, ακόμη και όσες επιχειρήσεις  δεν κριθούν τελικά βιώσιμες και δεν ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, θα έχουν όφελος, διότι θα πάρουν προσωρινά "ανάσα": Από τη στιγμή που καταθέσουν αίτηση, για 70 ημέρες έως 6 μήνες παγώνουν οι πλειστηριασμοί και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ δέχεται από σήμερα αιτήσεις, αλλά η ολοκληρωμένη λειτουργία της θα γίνει σε τρεις φάσεις - και τότε οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διεκπεραιώσουν ευκολότερα τις διαδικασίες.

  • Από σήμερα μέχρι τον Σεπτέμβριο οι επιχειρηματίες-οφειλέτες που υποβάλλουν αιτήσεις, πρέπει να συμπληρώνουν μόνοι τους τις ειδικές φόρμες με τα περιουσιακά στοιχεία και τα άλλα δεδομένα που αφορούν το χρέος και τους πιστωτές τους.
  • Ο,τι αφορά οφειλές προς ασφαλιστικά Ταμεία  θα υπάρχει ήδη στο σύστημα, καθώς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει συνδεθεί με την πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ.
  • Από τον επόμενο μήνα θα συνδεθούν οι εφορίες και οι τράπεζες, που θα παρέχουν στην ΕΓΔΙΧ τα δικά τους στοιχεία για κάθε οφειλέτη ο οποίος υποβάλει αίτηση.
  • Από Οκτώβριο θα υπάρχουν αναλυτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, καθιστώντας ευχερέστερη την κατάρτιση πλήρους φακέλου και την αξιολόγηση του.

Ποιοί μπορούν

Προς το παρόν αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν εταιρίες με δυνατότητα πτώχευσης -και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γι αυτούς αναμένεται ειδική απόφαση, που θα καθορίζει επιμέρους όρους και διαδικασίες.

Αναμένεται επίσης η έκδοση εγκυκλίου για την αυτοματοποιημένη διαδικασία αναδιάρθρωσης μικρών χρεών, που κυμαίνονται από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία, ή σφραγισμένες επιταγές, ή διαταγές πληρωμής σε βάρος τους.

•    Οι υποχρεώσεις πρέπει να ήταν ληξιπρόθεσμες, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
•    Οι συνολικές οφειλές πρέπει να υπερβαίνουν τις  20.000 ευρώ
•    Η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης πρέπει  να είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση

Στην αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής:

1. α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), β) κύκλος εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης, γ) συνολικές υποχρεώσεις της, δ) περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητάς, ε) τωρινή οικονοµική κατάσταση, στ) αιτίες της οικονοµικής αδυναµίας ζ) προοπτικές

2. Κατάλογος των πιστωτών µε πλήρη στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

3. Πρόταση για τον τρόπο ρύθµισης των οφειλών, όπου θα αναφέρεται τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του. Η πρόταση πρέπει να βασίζεται στα εκτιµώµενα έσοδα- έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόµενες τρεις τουλάχιστον χρήσεις.

Πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από:

α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη µε αναφορά στην εκτιµώµενη εµπορική αξία τους, έτσι ώστε να µπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,

β) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόµενο ποσό, σειρά, δηµόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραµµένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυµία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Τι πρέπει να συνυποβληθεί

Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής:

α) δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή µερίσµατος από τον οφειλέτη προς τους µετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,

β) στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου συνδεδεµένου µε τον οφειλέτη µε ηµεροµηνία σύστασης µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν µεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη µετά την 1η Ιανουαρίου 2012,

γ) κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν, καθώς και ανάλυση των αµοιβών τους κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ο οφειλέτης µπορεί να συνοδεύει την αίτησή του µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σηµαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Υποχρεωτικά λογιστικά και φορολογικά έγγραφα

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,

β) κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών,

γ) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών,

δ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού

έτους,

στ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,

ζ) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

η) καταστάσεις βεβαιωµένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,

θ) χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,

ι) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,

ια) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες,

ιβ) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,

ιγ) πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,

ιδ) πιστοποιητικό περί µη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο,

ιε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

Η διαδικασία μετά την υποβολή αίτησης

Με την υποβολή της αίτησης, η ΕΓΔΙΧ ορίζει έναν συντονιστή από το ειδικό μητρώο που έχει συστήσει. Αυτός αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη με τους πιστωτές και να επιβλέψει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών.
Οι συναντήσεις των εμπλεκομένων (οφειλετών, συντονιστών, πιστωτών) μπορούν να γίνονται οπουδήποτε – στο Επιμελητήριο, σε τράπεζα ή στο γραφείο του οφειλέτη. Ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένο χώρο.

Αναδιάρθρωση οφειλών, κούρεμα, διαγραφές προστίμων

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών.

Εφόσον εγκριθεί πρόταση αναδιάρθρωσης, υπογράφεται η σύμβαση από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές. Διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται ότι απέβη άκαρπη.

Εάν η συμφωνία περιλαμβάνει «κούρεμα» οφειλών, το υπόλοιπο ποσό που μένει προς πληρωμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τα ποσά που θα έπαιρναν οι πιστωτές σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας των συνοφειλετών

«Κούρεμα» μπορεί να γίνει δηλαδή μέχρι το ποσό  της περιουσίας οφειλέτη και των όποιων άλλων συνυπόχρεων.

Με βάση αυτό το πλαφόν, μπορούν να διαγραφούν:

-    το σύνολο των τόκων υπερημερίας πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
-    ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση
-    ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Όλες οι οφειλές μπορούν να διαγραφούν. Δεν διαγράφεται μόνον η κύρια οφειλή που έχει προκύψει από τη μη απόδοση σε ασφαλιστικά Ταμεία εισφορών που έχουν παρακρατηθεί

Με ποιά διαδικασία

 Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της. Στα συνοδευτικά έγγραφα δεν περιλαμβάνονται η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα.

Στη συνέχεια ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που τηρείται ήδη για τον σκοπό αυτό στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, επαγγελματίες των διαπραγματεύσεων (με σαφώς ορισμένο επάγγελμα με σχετικό Νόμο), που εγγυώνται για την εφαρμογή της διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των πιστωτών και του αιτούμενου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και καταγράφουν τη διαδικασία, τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τα επιχειρήματα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Ο συντονιστής παίζει καθοριστικό ρόλο. Μετά την πλήρη αίτησή της, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επέμβει στη διαδικασία, παρά μόνο στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, όπου καλείται να αναμορφώσει την αρχική της πρόταση ή να εγκρίνει τις τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών.

Ο συντονιστής αναλαμβάνει να αποστείλει την αίτηση και την πρότασή της στους πιστωτές ως την 13η ημέρα μετά την αίτηση, μεριμνά για την παραλαβή της και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστωτές, ορίζει αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενός μήνα για την κατάθεση αντιπροτάσεων από μέρους τους, δίνει νέα προθεσμία στην επιχείρηση για την τροποποίηση της αρχικής της πρότασης ή για την έγκριση από μέρους της των αντιπροτάσεων των πιστωτών και εντέλει φροντίζει για την έγκαιρη ψήφιση των εγκεκριμένων από την επιχείρηση προτάσεων την 88η ημέρα μετά την αίτηση.

Οι προθεσμίες και τα 17 στάδια έως την ένταξη

Τα στάδια της ηλεκτρονικής διαδικασίας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

· Στάδιο 1ο: Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης ορίζεται ο συντονιστής αυτόματα από το σύστημα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., που πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα της κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη.

· Στάδιο 2ο: Παρέχεται προθεσμία τεσσάρων  επίσης εργάσιμων ημερών στον συντονιστή, για να αποποιηθεί τον διορισμό του. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί τον διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του (ιδίως τυχόν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, καθώς και οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας). Εάν ο συντονιστής αποποιηθεί, τότε η διαδικασία διορισμού νέου  επαναλαμβάνεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

·  Στάδιο 3ο: Εάν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί τον διορισμό του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε και η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  του κοινοποιεί ηλεκτρονικά την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

· Στάδιο 4ο: Ο συντονιστής ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του, ελέγχει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα. Εάν δεν είναι πλήρη, ζητά από τον οφειλέτη τη συμπλήρωσή τους, που πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν συμπληρωθεί ο φάκελος εμπρόθεσμα συντάσσεται από τον συντονιστή πρακτικό αποτυχίας, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στον αιτούντα.  Σε διαφορετική περίπτωση, ο συντονιστής εκδίδει βεβαίωση πληρότητας της αίτησης, που αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και τον συντονιστή.

·  Στάδιο 5ο: Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός δύο ημερών απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτή. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά ή έντυπα στους πιστωτές, επιδίδοντάς τους και γενικά γνωστοποιώντας τους αντίγραφο της αίτησης, πρόσκληση συμμετοχής και υπόδειγμα δήλωσης εμπιστευτικότητας.

·  Στάδιο 6ο: Αν ένας ή περισσότεροι συνοφειλέτες του αιτούντος δεν συνυποβάλουν την αίτηση, ο συντονιστής πριν την κοινοποίηση του αποσπάσματος κατά τα ανωτέρω ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν την αίτηση και τους καλεί εντός πέντε ημερών να δηλώσουν αν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας με το δεδομένο αυτό. Εάν ο πιστωτής ή οι πιστωτές έναντι των οποίων υπάρχει συνοφειλέτης (που δεν έχει υποβάλει αίτηση) συμφωνήσουν να προχωρήσει και χωρίς τον συνοφειλέτη η διαδικασία, τότε η διαδικασία συνεχίζεται και με αυτούς. Εάν διαφωνήσουν, τότε ο συντονιστής ενημερώνει σχετικά τον οφειλέτη και τάσσει προθεσμία πέντε ημερών για να τροποποιήσει την υποβληθείσα πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του.

Εάν τελικά δεν υποβληθεί αίτηση από συνοφειλέτη και δεν συναινούν να προχωρήσουν χωρίς αυτόν οι δανειστές έναντι των οποίων αυτός ευθύνεται, η διαδικασία (απαρτία και διαπραγμάτευση) γίνεται μεταξύ οφειλέτη και λοιπών πιστωτών και οι απαιτήσεις των μη συναινούντων δανειστών δεν ρυθμίζονται.

·  Στάδιο 7ο: Οι πιστωτές, σε 10 (ημερολογιακές) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, γνωστοποιούν στον συντονιστή τη δήλωσή τους ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας.

·  Στάδιο 8ο: Μετά τη λήξη των 10 ημερών, ο συντονιστής διαπιστώνει εάν υπάρχει απαρτία. Εάν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η διαδικασία θεωρείται άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας. Στην περίπτωση που ο συντονιστής διαπιστώσει ότι το ποσό της απαίτησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη είναι διαφορετικό από εκείνο που βεβαιώθηκε από τον πιστωτή, και ότι η συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους, ζητεί από τον οφειλέτη αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης.

Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν εντός πέντε  ημερών. Αν δεν προσκομισθούν έγγραφα ή προσκομισθούν μεν αλλά δεν προκύπτει το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προσμετρά στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μη αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης. Σημειώνεται σχετικά ότι ο συντονιστής δεν καλείται να ερμηνεύσει ή να αξιολογήσει το περιεχόμενο των εγγράφων και θα πρέπει να αρκεστεί στα αναφερόμενα σε αυτά ποσά. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση που η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρογνώμονα κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων.

·  Στάδιο 9ο: Εάν υπάρχει απαρτία, τότε αρχίζει η διαδικασία διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή, που αποστέλλει στους πιστωτές όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει με την αίτησή του ο οφειλέτης. Ειδικά όταν πρόκειται για  μικρή επιχείρηση, τάσσεται και προθεσμία πέντε ημερών για τον διορισμό εμπειρογνώμονα, που είναι προαιρετικός στην περίπτωση αυτή.

·  Στάδιο 10ο: Εάν δεν διοριστεί εμπειρογνώμονας (στην περίπτωση της μικρής επιχείρησης), τάσσεται από τον συντονιστή στους δανειστές προθεσμία ενός μήνα για την αποστολή αντιπροτάσεων.

·  Στάδιο 11ο: Εάν υποβληθεί αίτημα διορισμού εμπειρογνώμονα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 των απαιτήσεων (προαιρετικός διορισμός, μικρή επιχείρηση), ή πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση οπότε ο διορισμός του εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός, προβλέπεται και πάλι προθεσμία ενός μήνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εμπειρογνώμονα.

·  Στάδιο 12ο: Στην περίπτωση που διοριστεί εμπειρογνώμονας, είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγάλη επιχείρηση, υποβάλλεται από αυτόν εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από τον διορισμό του και κατόπιν της παραλαβής του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων, προς τον συντονιστή, η έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον του είχε ανατεθεί η εκπόνησή του.

·  Στάδιο 13ο: Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και η έκθεση βιωσιμότητας κοινοποιούνται από τον συντονιστή προς τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές. Αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, τίθεται προθεσμία δύο μηνών από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η τελευταία κοινοποίηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή να αποσταλούν αντιπροτάσεις από τους πιστωτές.

·  Στάδιο 14ο: Από τον χρόνο που θα συγκεντρωθούν οι αντιπροτάσεις των πιστωτών, συζητούνται από κοινού και με τον οφειλέτη, και  μπορούν να διατυπωθούν παρατηρήσεις από όλους εντός 15 ημερών.

·  Στάδιο 15ο: Εντός δέκα 10 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο οφειλέτης δηλώνει ποια ή ποιες αντιπροτάσεις αποδέχεται και αυτές τίθενται σε ψηφοφορία. Υιοθετείται η αντιπρόταση που συγκεντρώνει το 60% του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται το 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων. Εάν δεν υπάρχει αντιπρόταση, ή καμία δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκε από τον οφειλέτη, σε ψηφοφορία τίθεται η πρόταση του οφειλέτη που χρειάζεται και αυτή την ως άνω πλειοψηφία.

·  Στάδιο 16ο: Υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία και με ηλεκτρονικά μέσα, διαφορετικά υπογράφεται πρακτικό αποτυχίας. Ο συντονιστής επιμελείται την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

·  Στάδιο 17ο: Μετά την υπογραφή της συμβάσεως αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε συμμετέχων πιστωτής μπορεί να ζητήσει  από το Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) την επικύρωση της συμφωνίας. Ο χρόνος επικύρωσης θα πρέπει να μην υπερβεί, σύμφωνα με τον Νόμο, τους πέντε  μήνες (προσδιορισμός της συζήτησης της αίτησης εντός 2 μηνών από την κατάθεση και δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης).

Ακολουθεί η δικαστική επικύρωση.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κατεβαίνει στα 300 ευρώ το όριο των πληρωμών με μετρητά

Κατεβαίνει στα 300 ευρώ το όριο των πληρωμών με μετρητά

Την περαιτέρω μείωση του ορίου πληρωμών πάνω από το οποίο θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πλαστικό χρήμα ή web banking εξετάζουν το υπουργείο Οικονομικών...
Ρύθμιση οφειλών για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ - Τι ισχύει

Ρύθμιση οφειλών για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ - Τι ισχύει

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά το Πάσχα θα ξανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή...
Με ποιά ακίνητα ξεκινά η εφορία τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Με ποιά ακίνητα ξεκινά η εφορία τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Νωρίτερα από την 1η Μαΐου κάνουν πρεμιέρα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της εφορίας ενώ προγραμματίστηκαν και φυσικοί πλειστηριασμοί. Όλοι οι πλειστηριασμοί αφορούν σε...
Αναλυτικός οδηγός από ΟΕΕ για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Αναλυτικός οδηγός από ΟΕΕ για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Αναλυτικό οδηγό με επεξηγήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων εξέδωσε το Οικονομικό...
Οι συνυπεύθυνοι για τις "επενδύσεις" σε φορολογικούς παραδείσους

Οι συνυπεύθυνοι για τις "επενδύσεις" σε φορολογικούς παραδείσους

Συνυπεύθυνοι θα είναι λογιστές, δικηγόροι και τράπεζες σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος των πελατών τους είτε μέσω «επενδύσεων» σε φορολογικούς παραδείσους είτε...
Όλο το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τη μεγάλη φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα

Όλο το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τη μεγάλη φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα

Στην αναδιοργάνωση των ελεγκτικών υπηρεσιών προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και να επιδοθούν σε περισσότερο...
Τα… windows του νέου εντύπου Ε3

Τα… windows του νέου εντύπου Ε3

Οι κωδικοί συμπλήρωσης του νέου Ε3 είναι πολλοί περισσότεροι από όσους εμφανίζονται στο έντυπο, καθώς με το κλικάρισμα ανοίγει νέο παράθυρο στο...
Στην τελική ευθεία για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος

Στην τελική ευθεία για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος

 Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την υποβολή των εφετινών δηλώσεων εισοδήματος.  Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αποφάσισε να δοθεί προθεσμία,...